Mave- og Tarmkirurgi er klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistent elever.

Det betyder, at der ofte vil være sygeplejestuderende eller social- og sundhedsassistentelever til stede i afdelingen.

De sygeplejestuderende og assistenteleverne er i praktik i afdelingen for at lære sygepleje, og du vil derfor møde dem.

Sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever, vil deltage aktivt i sygeplejen. De er altid tilknyttet en navngiven vejleder eller en uddannet sygeplejerske/social- og sundhedsassistent. Det sikrer, at du får en kvalificeret pleje.

De studerende og eleverne er omfattet af de samme regler omkring tavshedspligt som det faste personale.

Afdelingen prioriterer uddannelse højt. Derfor er der i afdelingen ansat en uddannelsesansvarlig sygeplejerske, kliniske vejledere og praktikvejledere, som alle har en pædagogisk videreuddannelse som supplement til deres grunduddannelse. De har ansvaret for uddannelsen af studerende og elever.

Evaluering fra glade og tilfredse sygeplejestuderende efter praktik på Mave- og Tarmkirurgi, afsnit L1, NBG, efteråret 2015:

- fantastiske kolleger og godt tværfagligt samarbejde

- rig mulighed for at lære instrumentel og kompleks sygepleje

- der er altid ugentlig vejledning og tilgængelige kliniske vejledere

- der er planlagt observationspraktikker på endoskopisk afsnit og operationsgangen