I sengeafsnit 2 indlægges patienter til udredning og behandling for sygdomme i tyndtarm, tyktarm og endetarm samt for sygdomme i binyrerne.

Nedenfor er der lidt praktiske oplysninger, som kan være nyttige i forbindelse med din indlæggelse. 

I dit indkaldelsesbrev, som du modtager i din e-boks, står, hvornår og hvor du skal møde. 

Ambulant modtagelsesdag i Klinik for Mave- og Tarmkirurgi

Denne dag optager lægen journal på dig, og du får taget blodprøver m.m.  Du taler med en sygeplejerske om forberedelser før den operation, der er planlagt, og du taler med en narkoselæge om bedøvelsen.

Herefter sendes du hjem og skal møde fastende på selve operationsdagen. Er der særlige forhold, der taler for det, kan du muligvis overnatte på patienthotellet (Patienthotellet)

Læs også:

Møde fastende til operation samme dag

Den dag, du skal opereres, må du ikke spise noget efter kl. 24.00 natten op til operationen.

Indtil kl. 06.00 opfordres du til at drikke vand, saft, kaffe og te (uden sødemidler, mælk eller mælkepulver). Herefter må du hverken drikke eller spise.

Du må heller ikke

  • tygge tyggegummi,
  • ryge
  • spise bolsjer

Hvorfor skal man faste og tørste:

For at minimere risikoen for at kaste op under bedøvelsen, hvilket kan resultere i en lungebetændelse.

Er faste- og tørsteregler ikke overholdt, må din undersøgelse/operation sandsynligvis aflyses og udsættes til en anden dag.

Indlæggelsesdagen

På indlæggelsesdagen møder du i afsnittet på det tidspunkt du har fået udleveret. Du vil bliver du gjort klar til operation og vil herefter blive hentet til operation, aenten af en operationssygeplejerske eller portør.

Efter operationen

Efter operationen køres du på opvågningsstuen. Når du er klar til det, køres du tilbage på sengeafsnitttet.

Kontaktkort

Ved indlæggelsen får du udleveret et kontaktkort med navn på det personale, der giver dig ID-armbånd på.

På kontaktkortet står et telefonnummer til afdelingen, som du kan ringe til, hvis du op til 24 timer efter udskrivelsen har behov for at tale med en læge eller en sygeplejerske om ting, der har relation til din indlæggelse.

Herefter skal du kontakte egen læge eller vagtlæge, hvis du ikke har en speciel aftale om at kunne kontakte afdelingen direkte.

Indlæggelse

Denne information er til dig, der bliver indlagt efter din operation.

Afdelingen afspejler mangfoldigheden i samfundet både socialt, etnisk, religiøst, kulturelt og seksuelt. Man vil derfor kunne møde ansatte, andre patienter og pårørende med anden social, etnisk, kulturel, religiøs og seksuel baggrund, end sig selv. Dette forventes respekteret og accepteret af alle, der modtager pleje og behandling i afsnittet. 

Forskning og studerende

Da afdelingen har uddannelsesmæssige opgaver vil du kunne møde studerende indenfor forskellige faggrupper. Læs mere om elever og studerende i Mave- og Tarmkirurgi


Desuden har Mave- og Tarmkirurgi en stor aktivitet indenfor udvikling og forskning, derfor kan du blive spurgt om at deltage i et forskningsprojekt (læs mere om at deltage i forskningsprojekt at deltage i forskningsprojekt).

Patienthotel

Hvis du ikke har behov for pleje eller observation 24 timer i døgnet, kan du muligvis bo på patienthotellet under indlæggelsen. Patienten møder i afsnittet til undersøgelser, medicinindgift, samtaler etc.. Er der plads på patienthotellet, kan pårørende muligvis overnatte mod betaling. (Se (Patienthotellet)

Stuegang

Der vil være stuegang efter behov. Det betyder, at du ikke alle dage vil blive tilset af en læge, hvis der er lagt en plan for behandlingen. Du kan dog altid bede om at tale med en læge, ligesom du kan bede om at få planlagt en lægesamtale. Det anbefales at have en eller flere pårørende med til lægesamtaler. 

Besøgstid

Der er fri besøgstid alle dage undtagen kl. 12:00-14:30 (middagshvil) og efter kl. 21:00, hvor vi tilstræber ro på sengestuerne. Herefter må du og dine pårørende gerne opholde jer i opholdsstuen. 

Hvis du er i stand til det, vil det være godt at gå tur på gangen, når du har besøg.

Besøgende må også gerne hente friske drikkevarer til dig, som er sengeliggende, og ikke selv kan klare det. 

Spisetider

Morgenmad

ca. kl. 07:45

Middagsmad

ca. kl. 12:00

Eftermiddagskaffe  

ca. kl. 14:30

Aftensmad

ca. kl. 17:30

Aftenkaffe

ca. kl. 20:00

Fysisk aktivitet

Det er af stor betydning at være fysisk aktiv under sygdomsforløbet, da det giver alment velvære, energi og overskud.

At være sengeliggende har store konsekvenser for din krop og medfører risiko for forstoppelse, lungebetændelse, blodpropper, tab af muskelmasse m.m. Det er derfor vigtigt, at du forsøger at holde dig så aktiv som muligt under indlæggelsen.

Sid gerne i stolen, hvis du kan og må, i stedet for at ligge i sengen. Gå ture på gangen flere gange dagligt, hvis det er muligt.

Pårørendes kontakt til personalet

Under indlæggelsen ønsker vi, at du så vidt muligt selv har telefonkontakt med dine pårørende om din situation.

Skulle pårørende alligevel have behov for kontakt til personalet, kan vi kontaktes pr. telefon:

Sengeafsnit 2: 7845 3233

Vi gør opmærksom på vores tavshedspligt, som betyder, at vi kun giver oplysninger til pårørende, såfremt du som patient har givet sin tilladelse.

Det er en god ide, om dine pårørende aftaler at have en enkelt fast kontaktperson, som kan fungere som bindeled mellem dig, dine pårørende og personalet.

I tidsrummet 15-16.30 er der vagtskifte. Derfor vil I her kunne møde personaler, som ikke nødvendigvis kender din situation i alle detaljer og derfor heller ikke kan forventes, at kunne besvare spørgsmål om din plan for behandling, prøvesvar med mere. Ønskes der svar på sådanne spørgsmål, henvises til at deltage i næste dags stuegang eller afvente, at aftenvagten har sat sig ind i den enkeltes situation.

Måltider

Vi har meget fokus på kost i afdelingen, da den rette kost kan mindske mange komplikationer. Desuden kan den rette ernæring medvirke til, at du kommer dig hurtigere efter sygdom og indlæggelse. 

Vi kan tilbyde et udvalg af madvarer. Der serveres mad fra madvogn og det forventes, at du selv henter din mad, hvis du er i stand til det.  

Personalet sørger for, at du tilbydes mad inklusiv mellemmåltider.

Der er mulighed for selvbetjening på drikke- og snackvogn på gangen.

Ønsker du sodavand under din indlæggelse, må du selv sørge for indkøb. De kan lægges i køleskabet i opholdsstuen på eget ansvar.

Opholdsstue m.m.

Du er meget velkommen til at benytte vores opholdstue, hvor der også er plads til besøgende.

I opholdstuen er der køleskab og spisebord. 

Påklædning 

Under din indlæggelse på afdelingen er du meget velkommen til at bruge dit eget tøj. Der er også mulighed for at benytte sygehusets patienttøj. 

Hvis du er oppegående og går rundt i afdelingen skal du som udgangspunkt have dit eget tøj på, eller som minimum bruger en morgenkåbe over patienttøjet eller være  iført lange benklæder. 

Håndhygiejne

Hænderne kan være ”snavsede” med bakterier og virus, selvom de ser rene ud. Derfor er det vigtigt at spritte hænder ofte.

Før du henter mad og drikkevarer er det særligt vigtigt at spritte hænder. På drikkevarevognen findes spritservietter, og på alle sengestuer er ophængt spritdispenser. 

Det er særlig vigtigt at spritte hænder på et hospital fordi,  mennesker, der i forvejen er syge eller svækkede, er særligt modtagelige overfor infektioner. Bakterier og virus spredes ofte via vores hænder, og de kan flytte sig fra én person til en anden, hvis vi rører ved de samme ting, fx dørhåndtag.

Værdigenstande

Undlad at medbringe værdigenstande, da eventuelle tab er på eget ansvar. 

På stuerne er der skab (uden lås) til hver patient.

TV

På sengestuerne er der TV.

Internetadgang

Du og dine pårørende kan gratis benytte Internettet på AUH. Se vejledning: Computer og trådløst internet

Mobiltelefoner

Husk den gode mobil-adfærd, hvilket vil sige lydløse opkald og lavmælt tale.