Sammen med din indkaldelse i din e-boks, skulle du gerne have modtaget et bilag med et Oplysningsskema eller Spørgeskema. Dette bedes du udskrive og udfylde, før du kommer i ambulatoriet. Har du ikke en printer, kan du også få oplysningsskemaet udleveret hos os på dagen. Afsæt tid til at få Oplysningsskemaet eller Spørgeskemaet udfyldt inden du skal ind til undersøgelsen.

Hvis du får medicin eller for nylig har fået ændret i din medicin, skal du kontakte din egen læge og få ajourført det Fælles Medicin Kort, inden dit besøg hos os.

Når du møder i Klinik for Kikkertundersøgelser

Det første du skal gøre er, at skanne dit sundhedskort på ankomststanderen lige uden for Klinik for Kikkertundersøgelser. Du får herefter en bon med et ventenummer og du bedes derefter tage plads i venteområdet.

Sygeplejersken kalder dig ind, når det er din tur.

Du kan orientere dig om ventetid på kaldetavlen i venteområdet.

Har du pårørende med, er der mulighed for at købe mad og drikkevarer i sygehusets café. Café Syd ligger på plan 4a ved krydspunkt C416. Tag elevator ved krydspunkt C216.

Når du er færdig med undersøgelsen

Når du er færdig med undersøgelsen, kan du tage hjem. Såfremt du skal tale med en læge inden du tager hjem får du besked om dette efter undersøgelsen.

Hvis du i forbindelse med undersøgelsen har fået noget afslappende medicin, skal du efter undersøgelsen observeres i vores hvilerum i mindst ½ time. 

Hjemtransport

Såfremt du har under undersøgelsen har fået afslappende medicin, må du ikke køre bil de næste 24 timer. Du må derfor ikke køre selv hjem. Men skal have en pårørende til at køre dig.

Sekretæren eller sygeplejersken vil gerne, efter dit besøg, være behjælpelig med at bestille hjemtransport eller udfylde en transportgodtgørelse, hvis du er berettiget til det.

Læs mere om transportgodtgørelse

Kontakt Klinik for Kikkertundersøgelser

Klinik for Kikkertundersøgelser

Parkeringsmuligheder

Vær opmærksom på, at der er betalingsparkering, så medbring kreditkort. Du kan se hvor du kan parkere på dette kort.