På afdelingen vil du som patient modtage pleje og behandling, der tager udgangspunkt i den nyeste viden. Afdelingen arbejder med forskning med henblik på at øge viden indenfor behandling. 

Som patient på afdelingen vil du derfor muligvis blive tilbudt deltagelse i et eller flere forskningsprojekter. Du vil i den forbindelse modtage grundig mundtlig og skriftlig information.

Det er altid frivilligt, om du vil deltage i et forskningsprojekt. Deltagelse kan indebære, at du får en særlig medicin, eller det kan alene være observation eller prøvetagning i forbindelse med allerede planlagt behandling. 

Afdelingen gennemfører forskningsprojekter inden for alle de sygdomme, som behandles på afdelingen.