Ud fra undersøgelserne af, hvor omfattet din sygdom er, er der forskellige måder, du kan behandles på.

Hvis operation er mulig, får du operations tid tilsendt i e-boks samt tid til samtale med sygeplejerske og læge i P-klinik.

Fjernelse af polyp/svulst i endetarmen

 

Sygdom

Polyp/godartet eller ondartet svulst i endetarmen.

Undersøgelser

Der laves en kikkertundersøgelse af den nederste del af endetarmen, hvor lægen vurderer om denne operation er mulig.

 

Behandling

Polyppen/svulsten fjernes via en operation gennem et kikkertrør i endetarmen. Herigennem kan kirurgen med specielle instrumenter fjerne polyppen/svulsten og sy tarmvæggen sammen igen. Operationen foregår i fuld bedøvelse, og indlæggelsestiden er oftest 1-2 døgn.

Efter udskrivelse

Der er ingen forholdsregler efter denne operation, patienten kan genoptage vanlig aktiviteter umiddelbart efter. Der bliver et kontrolforløb i P-klinikken og derfra en individuel vurdering af fremtidige kontroller.

Patientvejledning Fjernelse af polyp/svulst i endetarm (TEM-operation) - under udarbejdelse

Behandling med cytoreduktiv kirurgi og HIPEC

Sygdom

Denne behandling kan gives til de patienter, der har begrænset spredning af tyk og endetarmskræft, malign mesothelium og pseudomyxom i bughulen, hvor det samtidig er mulig at fjerne alt synlig kræftvæv

Undersøgelser

Ved mistanke om spredning og vurdering af mulig operation og behandling, bliver der altid først lavet en kikkertundersøgelse af bughulen, hvorefter der tages endelig stilling.

Kikkertundersøgelse af bughulen - under udarbejdelse

Behandling

Operation i fuld bedøvelse og efterfølgende indlæggelse i mindst 10 dage. Ved operationen fjernes alt synligt kræftvæv, hvorefter bughulen skylles med opvarmet kemo i 1½ time. Man opholder sig derefter på opvågningsafdelingen eller på intensiv afdelingen i mindst 24 timer.

Afdelingen har landsdelsfunktion for denne behandling, og hvis der er brug for yderligere indlæggelse, er det muligt at blive overflyttet til hjemsygehus, hvis lægerne vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

Efter udskrivelse

Træthed og madlede er naturlige følger af denne operation og behandling. Langt de fleste skal have intravenøst kemobehandling efter, men det er en individuel vurdering. Der skal tages blodprøver 3. og 4. uge efter operation. Dette bliver du vejledt i inden udskrivelsen.

Præparatet, der fjernes, sendes til videre undersøgelse. Der går ca 14 dage før der er svar. I enkelte tilfælde kan der gå op til 3 uger. Inden udskrivelsen, aftales det, hvordan svaret gives. Det kan enten ske i P-klinik. eller på hjemsygehuset. Ved dette svar informeres der om videre plan og kontrolforløb

Operation for avanceret kræft i det lille bækken

Sygdom

Man bliver henvist hertil, hvis det viser sig, at kræft sygdommen i det lille bækken er udbredt og har spredt sig til andre organer. Det kan dreje sig om kræft i endetarm, tyktarm og enkelte kræftformer i kvindelige kønsorganer. 

Undersøgelser

Allerførst bliver der lagt et undersøgelsesprogram, så man har et bedre grundlag for at vurdere operationens omfang eller om behandlingen skal være kemoterapi og/eller strålebehandling. Der er ugentlige konferencer tirsdag og fredag, hvor flere forskellige speciallæger og overlæger ser diverse røntgen billeder og planlægger videre forløb ud fra svaret. Afhængig af ønske, ringer lægerne til patienten eller de bliver tilbudt at komme til svar i P-klinik.

Behandling

Afhængig af sygdommens omfang planlægger et team af læger operationen. Klargøring sker dagen før operation eller få dage før i  P-klinik, så man kan møde fastende i afdelingen om morgenen.

Ved operationen fjernes de organer, der er nødvendige, for at man kan blive rask. Afhængig af operationens omfang kan man evt overflyttes til hjemsygehus indenfor få dage. Nogle operationer gør, at man skal være på afdelingen i cirka 10 dage inden udskrivelse eller overflytning. 

Efter udskrivelse

Præparatet, der fjernes, sendes til videre undersøgelse. Der går ca 14 dage, før der er svar. I enkelte tilfælde kan der gå op til 3 uger. Inden udskrivelsen aftales, hvordan svaret gives. Det kan enten ske i vores P-klinik eller på hjemsygehuset. Ved dette svar informeres der om videre plan og kontrolforløb

Hos de fleste patienter kan der gå 3-6 måneder inden, man er på fuld funktionsniveau igen.

 

Måske er disse patientinformationer relevante for dig: 

  

Mere information om kræft i endetarmen