En allergen provokation foregår i vores ambulatorium. Formålet er at måle graden af overfølsomhed i dine luftveje. Luftvejenes følsomhed aflæses ved ændringer i lungefunktionen og symptomer som ved et let astmaanfald, dvs. trykken for brystet, hoste og åndenød.

Yderligere information