Hvis du får konstateret smitsom lungetuberkulose, tilbydes din omgangskreds undersøgelse for tuberkulose. Vi afdækker derfor sammen med dig, hvem du har været i kontakt med de sidste 3 måneder.

Da vi har tavshedspligt, oplyser vi ikke, hvem der er syg, når vi indkalder din omgangskreds til undersøgelse.

Hvorfor laver vi smitteopsporing?

Smitteopsporing laves for at bryde smittekæden, så vi kan begrænse smitten med tuberkulose og på sigt udrydde sygdommen. 

Fakta om smitterisiko

Der er smitterisiko, hvis du har været i tæt kontakt (under en meters afstand) med en person med lungetuberkulose i sammenlagt 8 timer over de sidste 3 måneder.

Har du været i tæt kontakt med en person med smitsom lungetuberkulose, men er ikke blevet indkaldt efter 3 måneder, er du velkommen til at kontakte en sygeplejerske i Lungesygdomme Ambulatorium.

Sådan undersøger vi for tuberkulose ved smitteopsporing?

Alle voksne tilbydes en blodprøve (t-spot) og et røntgenbillede af lungerne.

Blodprøven viser, om man på et tidspunkt i sit liv er blevet smittet med en tuberkulosebakterie. Den tages oftest 3 måneder efter, man har været udsat for smitte, da man først da kan se i blodet, om man er blevet smittet.

Røntgenbilledet kan være med til at fortælle, om man har aktiv lungetuberkulose.

Børn under 18 år tilbydes en blodprøve.

Yderligere information