Tuberkulose kan behandles med antibiotika, og du kan blive helt rask igen.

Behandlingen varer dog minimum et halvt år.

Er der tegn på, at behandlingen ikke virker nok, kan der være behov for længere behandling og evt. flere slags antibiotika. F.eks. hvis der er pauser i behandlingen, eller hvis tuberkulosebakterierne viser sig at være resistente overfor nogen af stofferne. 

Under behandlingen skal man endvidere tage B-vitaminer, for at forebygge føleforstyrrelser, som i visse tilfælde kan være en bivirkning til behandlingen. Der kan i øvrigt forekomme træthed, kvalme, udslæt og rødfarvning af kropsvæsker. 

Isolation

Hvis du har tuberkulose, eller hvis lægen har mistanke om, at du har tuberkulose, er det vigtigt at forhindre, at du smitter andre med sygdommen.

Det kan derfor være nødvendigt med isolation i en periode, som regel indtil du har været i behandling i 2 uger.

Isolation kan i de fleste tilfælde foregå derhjemme, og det betyder at du skal bære mundbind, når du er udenfor hjemmet, og at du ikke bør være i tæt kontakt med børn eller personer med svækket immunforsvar.

Hvis der er behov for det, kan isolationen foregå under indlæggelse.

Kontrol

Så længe du får behandling, skal du møde til et antal kontroller på Lungemedicinsk Afdeling – i starten hver eller hver anden uge, senere med ca. en måneds mellemrum.

Ved kontrollerne får du som regel taget et røntgenbillede og blodprøver, for at undersøge om leveren påvirkes af de mange slags antibiotika.

Yderligere information