Hvad er tuberkulose?

Læs mere om hvorfor der stadig forekommer tuberkulosetilfælde i Danmark. 

Undersøgelser ved mistanke om tuberkulose

Ved mistanke om tuberkulose vil du få tid til undersøgelser i afdelingens ambulatorium - læs mere her. 

Behandling og kontrol af tuberkulose

Her kan læse mere om hvordan du bliver rask igen og undgår at smitte andre. 

Opsporing af smitte i forbindelse med tuberkulose

Vi arbejder aktivt for at bryde smittekæden - du kan læse mere om dette arbejde og fakta om smitterisiko her.