Lungetransplantation er en behandlingsmulighed, som er reserveret til de allermest syge patienter, hvor den medicinske behandling ikke længere er tilstrækkelig.

Efter vellykket lungetransplantation er der en 5 års overlevelse på over 60% og en 10 års overlevelse på ca. 40 %.

I Danmark udføres i gennemsnit 30 lungetransplantationer om året. Alle lungetransplantationer i Danmark foretages på Rigshospitalet.

Vurderingen med henblik på lungetransplantation kan foregå enten i Aarhus, delvist i Odense eller på Rigshospitalet.

Cirka halvdelen af de danske lungetransplanterede vurderes i Aarhus.

Før en lungetransplantation

Hvis du skal tilbydes lungetransplantation, skal du være mere eller mindre rask for at kunne tåle det og samtidig være tilstrækkeligt lungesyg til, at risikoen ved at blive transplanteret balancerer med risikoen ved ikke at blive transplanteret.

Undersøgelser

Udredningsprogrammet med henblik på en lungetransplantation er meget omfattende.

Når den er gennemført, skal du ses af transplantationsholdet på Rigshospitalet.

Hvis alle undersøgelser er i orden, og du accepterer, vil du blive indstillet til lungetransplantation og komme på en venteliste.

Det er ikke tidspunktet for, hvornår du er kommet på venteliste, der afgør, hvornår du kan blive transplanteret, men hvornår der er donorlunger, der passer til dig. De mest syge bliver dog transplanteret først.

Efter en lungetransplantation

Efter en lungetransplantation, skal du have livslang immundæmpende behandling for ikke at afstøde de nye lunger, ligesom du kommer i et livslangt kontrolforløb, hvor det undersøges, om de nye lunger stadigvæk fungerer godt, og hvilke evt. komplikationer der støder til.