Sarkoidose er en godartet sygdom, der kan ramme alle kroppens organer. Sarkoidose får immunsystemet til at overreagere, og dette kan føre til helbredsproblemer med lungeskade, hududslæt og øjensygdom, men andre organer kan også rammes. Sygdommen er karakteriseret ved små, mikroskopiske ansamlinger af betændelse, de såkaldte granulomer.

Ingen kender årsagen til sarkoidose. Man mener at nogle mennesker er arveligt disponerede til at udvikle sygdommen, og at den muligvis kan udløses af f.eks. bakterier, virus, støv eller kemikalier. Dette kan medføre en overreaktion i immunsystemet, og cellerne begynder at danne granulomer. Når der er mange granulomer i et organ kan dets funktion blive nedsat.

Sarkoidose rammer både mænd og kvinder og alle aldersgrupper men starter hyppigst i alderen 20-50 år.

Mange patienter har ingen eller kun få og milde symptomer og sygdommen opdages måske tilfældigt fordi der tages et røntgenbillede, evt. i anden sammenhæng. I disse tilfælde er der sjældent brug for behandling da sygdommen brænder ud af sig selv. Hos under halvdelen ses mere aktiv sygdom med symptomer som hoste, åndenød, ledsmerter og træthed og hos enkelte ses varig organskade.

Symptomer

Symptomer og tegn på sarkoidose afhænger af hvilket organ der er involveret. Nogle gange udvikles sarkoidose langsomt med symptomer, der varer i årevis, andre gange kommer og svinder symptomerne hurtigt.

Almensymptomer

Lungesymptomer

Hudsymptomer

Øjensymptomer

Komplikationer

Sarkoidose brænder for de fleste menneskers vedkommende ud uden behov for behandling og uden mén. Nogle gange medfører sygdommen kronisk organskade.

  • Lunger: Ubehandlet lungesarkoidose kan føre til permanent ardannelse i lungerne, hvilket kan på virke vejrtrækningen
  • Øjne: Sarkoidose kan ramme stort set alle stedet i øjet og kan i yderste konsekvens medføre blindhed
  • Nyrer: Sarkoidose kan medføre for højt kalkindhold i blod og urin med risiko for nyresten og nyresvigt
  • Hjerte: Granulomer i hjertet kan give uregelmæssig hjerterytme og andre hjerteproblemer. I sjældne tilfælde kan det medføre død
  • Nervesystemet: En lille gruppe af sarkoidosepatienter får problemer med nervesystemet pga. granulomer i hjernen og rygmarven 

Yderligere information