Der er mange forskellige behandlingsmuligheder af sarkoidose selvom medicin ikke kan helbrede sygdommen. Formålet med behandlingen er at mindske symptomer, begrænse organskade og forbedre livskvaliteten. For de flestes vedkommende vil sarkoidosen gå i ro og ”brænde ud” indenfor en kort årrække. Hos andre vil sarkoidosen være vedvarende aktiv med behov for immundæmpende behandling.

Medicinsk behandling

Livsstil

Andre behandlinger

Lungetransplantation

Graviditet

Yderligere information