Behandlingen af din lungefibrose afhænger af, hvilken undertype, der er tale om. Hvis den hænger sammen med dit erhverv, skal du undgå at udsætte dig for det, der har udløst sygdommen. Hvis sygdommen f.eks. er udløst af papegøje (allergisk alveolitis), må du skille dig af med papegøjen. Er du landmand, må du evt. bære maske eller måske skifte erhverv.

Medicinsk behandling
Oftest gives medicinsk behandling med immundæmpende medicin, f.eks. binyrebarkhormon evt. sammen med anden immundæmpende medicin.

Det er også muligt at give antifibrosebehandling som i nogle tilfælde kan bremse eller stabilisere udviklingen i sygdommen.

Kontrol
Afhængig af hvilken behandling du får, skal du kontrolleres jævnligt med bl.a. blodprøver. Der kan være bivirkninger til medicinen, men du har også en større risiko for infektioner, hvis du bliver behandlet med immundæmpende medicin. Derfor anbefaler vi, at du bliver influenzavaccineret og evt. også vaccineret mod lungebetændelse.

Hvis lungesygdommen/lungefibrosen er tilstrækkelig svær, og du ikke ilter dit blod godt nok, kan du blive behandlet med ilt.  

Yderligere information