KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.

Har du KOL, så har du svært ved at tømme lungerne for luft - det vil sige, at du er længe om at puste luften ud af dine lunger.

Ved KOL er lungevævet permanent beskadiget eller delvist ødelagt. Det væv, som er blevet ødelagt, kan ikke genopbygges, og tilstanden bliver på den måde kronisk.

Hvad kendetegner KOL?

Det dominerende symptom ved KOL er, at du bliver forpustet, men de første mange år bemærker du måske ikke symptomer, hvilket gør det svært at opdage en begyndende KOL. Efterhånden kan du blive mere og mere forpustet, når du laver noget.

Andre symptomer kan være:

  • Hoste
  • Opspyt - måske med slim
  • Tilbagevendende lungebetændelser

Hvad skal du være opmærksom på?

Du skal især være opmærksom på, om du kan mindre end dine jævnaldrene - f.eks. hvis du begynder ikke at have luft til at følge med din ægtefælle, og du sakker bagud, når I er ude at gå tur.

Hvad kan årsagen til KOL være?

Den altdominerende årsag til KOL er tobaksrygning. Du kan dog også få ødelagt dine lunger af andre ting, bl.a. hvis du har haft astma i mange år uden at vide det, eller din astma ikke har været behandlet tilstrækkeligt.

Årsagen til KOL kan også være erhvervsrelateret. Arbejde, hvor man udsættes for støv, eller andre ting, der kan genere i luftvejene, kan også fremprovokere, at lungerne bliver ødelagt.