Dyspnø er den latinske betegnelse for åndenød eller vejrtrækningsbesvær.

Åndenød kan have forskellige udtryk og kan skyldes mange forskellige ting.

Hvad udløser åndenød?

Åndenød kan optræde som følge af anstrengelse. Hvis du er rask og i god fysisk form, skal der svær anstrengelse til, før du føler åndenød. Hvis den fysiske form er mindre god, skal der tilsvarende mindre til for at du bliver forpustet.

Årsager til åndenød

Åndenød kan således være en normal fysiologisk reaktion, men det kan altså også være tegn på sygdom.

Lungesygdomme, hjertesygdomme, overvægt, blodmangelsygdomme kan alle udløse åndenød.

I lette grader af de nævnte sygdomme vil åndenød først opstå i forbindelse med anstrengelse. Som sygdommene forværres, skal der mindre grad af anstrengelse til for at udløse åndenød.

I meget svære tilfælde kan åndenød være til stede selv i hvile. 

Yderligere information