Kære Medicinstuderende, velkommen til tidlig klinisk ophold på afdelingen for Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Vi glæder os til at se dig og dine studiekammerater til jeres 1 uges ophold hos os. Den første dag starter vi i konferencen kl. 08.10. Efterfølgende vil der som anført nedenfor være en kort introduktion. Program for ophold findes ved nedenstående link. Vi forventer, at I møder dagligt fra kl. 08.10 - 15.30 i den periode, vi skal arbejde sammen. I vil i forbindelse med introduktionen få udleveret påklædning, mens I selv skal medbringe neutrale sko og evt. en hængelås til omklædningsrum. I tilslutning til konferencerummet findes ”Studenterloungen” - et mindre rum med PC og taskeskabe med nøgle, hvor I også har mulighed for at have jeres ting.

Kontaktpersoner 

Sekretær Mette Toft, tlf. 7846 2106 / metfla@rm.dk

- praktiske spørgsmål

- fravær meldes på denne mail: joschm@rm.dk

  • Lærestolsprofessor, overlæge, ph.d. Elisabeth Bendstrup
  • UPL, klinisk lektor, overlæge, ph.d. Johannes Schmid
  • UPL, afdelingslæge Kathrine Bock
  • Klinisk lektor, overlæge, ph.d. Torben Riis Rasmussen
  • Klinisk lektor, overlæge, ph.d. Tina Skjold
  • Klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d. Niels Lyhne Christensen
  • Klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d. Anne-Sofie Bjerrum

Din første dag

  • Morgenkonference kl. 08.10 præcis i afdelingens konferencelokale (Indgang G, G201, lokale G290-164).
  • Introduktion kl. 08.30 - 09.30. Intro, rundvisning og ulevering af kitler ved professor Elisabeth Bendstrup og kliniske lektorer Anne Sofie Bjerrum og Niels Lyhne Christensen

Klinikopholdet kommer til at bestå af tid ude i klinikken både på sengeafsnittet og afdelingens forskellige klinikker. Alle har hver en dag i Akutmodtagelsen. Når man har vagt i akutmodtagelsen, går man ikke med til morgen- og middagskonference, men skal så vidt muligt stadig deltage i undervisningen om eftermiddagen.

En typisk dag i Lungesygdomme

8.10. Hver morgen starter med morgenkonference i konferencelokalet (krydspunkt G201, lokale xx) og herefter går man ud på afdelingen efter rotationsskemaet.

8.40. Teamkonference Sengeafsnit, Klinik f. Lungekræftudredning, Allergi Center, Center f. Sjældne Lungesygdomme, Klinik f. Almene Lungesygdomme. Her fordeles opgaverne og I kan få mulighed for koble jer på en læge og være med til at skrive journal, se  ambulante patienter, gå stuegang m.m. 

9-12.30. Klinisk arbejde

12.30-13.00. Middagskonference i konferencerummet (G201)

13.00-15.30. Klinisk arbejde og undervisning. Undervisningen vil bestå af bedside eller ”dagens patient” fra 13.00-13.45, efterfulgt af klinik time fra 14.00-15.00.

15.30. Fri

 

Den sidste dag er der kl. 15 evaluering ved enten professor Elisabeth Bendstrup og/eller kliniske lektorer Anne Sofie Bjerrum og Niels Lyhne Christensen i konferencelokalet.

Undervisningsplan og rotationsskema fremsendes per mail.

 

Nyttige links: