Det forventes, at den studerende under sit ophold i Lungesygdomme tilegner sig følgende færdigheder:

  • Optagelse af journal. Den studerende forventes at skrive et antal journaler under sit ophold i ambulatorierne, i sengeafdelingerne og under følgevagterne under supervision af stuegangsgående læger, ambulatorielæger og vagthavende læger.
  • Anlæggelse af venflon
  • Udtagning af a-punktur


Endelig forventes den studerende at deltage i morgenundervisningen ”5 kliniske minutter”. Denne undervisning går på skift mellem afdelingens læger og består af en kort præsentation af et selvvalgt emne, f.eks. en patientcase, et røntgenbillede eller en kort gennemgang af et teoretisk emne. Man vælger selv, hvad man synes kunne være relevant. Det fremgår af arbejdsskemaet, hvilken dag de studerende forventes at stå for undervisningen.

Undervisning

Vi planlægger bedside undervisning hver dag kl. 13-13.30 samt klinikundervisning hver dag kl. 14.15-15. Reservelæge laver plan for bedside undervisningen. Det aftales hver dag ved morgenkonferencen, hvor bedside undervisningen foregår.

På arbejdsplanen er det angivet, hvem der underviser i kliniktimerne. Kliniktimerne foregår i Pavillonen. I skal selv lave en liste for hvem af studenterne, der har kliniktimen. Vi foreslår, at I i den første måned på skift fremlægger en journal. Den næste måned kan planlægges, at I på skift gennemgår et teoretisk emne.

Kliniske opgaver 

Vi anbefaler, at man sit ophold i Lungesygdomme deltager i/ser følgende: 

  • Spirometri
  • Udvidet lungefunktion
  • CT thorax/øvre abdomen. Foretages på radiologisk afdeling R.
  • Finnålsaspiration og/eller grovnålsbiopsi fra lungen. Foretages på radiologisk afdeling R primært på patienter under udredning for lungecancer
  • Bronkoskopi
  • Den daglige supervision og undervisning påhviler lægerne, der er på arbejde i de pågældende afsnit.
  • Anlæggelse af pleuradræn/pneumothoraxdræn (Lungesygdommes Cancerambulatorium)