Kære Medicinstuderende, Velkommen i dit klinikforløb på afdelingen for Lungesygdomme!

Det lungemedicinske speciale på AUH er et meget bredt speciale, der spænder fra de store folkesygdomme som KOL og astma, over udredning af lungecancer til højtspecialiseret funktion med udredning og behandling af sjældne sygdomme indenfor allergi og KOL, interstititelle lungesygdomme m.m. Det lungemedicinske speciale omfatter også en række interventionelle procedurer som bronkoskopi, endobronkial ultralydsscanning, transbronkiale biopsier, transthorakale biopsier, lunge ultralydsskanning, non-invasiv ventilation (NIV) m.m. Afdelingen har en stor funktion i Akutafdelingen og dertil en stor samarbejdsflade med mange afdelinger, herunder røntgenafdelingen, kræftafdelingen, afdeling for gigt og bindevævssygdomme m.fl.

 

Afdeling for Lungesygdomme er en afdeling, som sætter en ære i at skabe et godt arbejdsmiljø og dermed også de bedste forudsætninger for en fagligt højt kvalificeret afdeling med en nysgerrig og aktiv lærende tilgang til faget. Uddannelse er en af afdelingens prioriteter og vi gør meget ud af at skabe et åbent og lærende miljø for at sikre alle den bedst mulige uddannelse. Alle vores dygtige og engagerede medarbejdere ser uddannelse som en naturlig del af det kliniske arbejde hvilket skaber optimale forhold for at give også dig et klinikforløb, der kan bidrage med viden til både i dit videre studie og dit virke som færdiguddannet læge.

Under hvert semester finder du relevante oplysninger og nyheder om dit klinikforløb.