Som lægesekretærelev på Lungesygdomme kommer eleven omkring flere af vores fem afsnit og får indblik i de mange arbejdsopgaver, som en lægesekretær har, bl.a. booking, henvisninger, skrivning, telefonbetjening og receptionsarbejde. Afdelingen vægter et højt fagligt niveau i forhold til det administrative arbejde. 

Der er en elevansvarlig tilknyttet afdelingen, som tager sig af planlægning af praktikforløb og varetager både forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering af eleven. 

Efter endt praktivforløb har eleven opnået et godt kendskab til det lungemedicinske speciale og de mangeartede undersøgelser og sygdomme, der hører herunder.