Allergicenter AUH

Telefonnummer, adresse og e-mail

Center for Sjældne Lungesygdomme

Telefonnummer, adresse og e-mail

Klinik for Almene Lungesygdomme

Telefonnummer, adresse og e-mail

Klinik for Lungekræftudredning

Telefonnummer, adresse og e-mail

KOL Klinikken

Telefonnummer, adresse og e-mail

Lungesygdomme Forskningsafsnit

Telefonnummer, adresse og e-mail

Lungesygdomme Sengeafsnit

Telefonnummer, adresse og e-mail

Hovedadresse til Lungesygdomme

Telefonnummer, adresse og e-mail

Afdelingsledelsen

Navn og kontaktoplysninger på ledende cheflæge og chefsygeplejerske