Det er en god idé at planlægge receptfornyelse, når du kommer til kontrol ved læge.

Hvis du imellem kontroller kommer til at mangle en recept på præperater til behandling af din led- eller bindevævssygdom, kan receptfornyelse bestilles på mail: 

LoB@auh.rm.dk

Når du skriver til os, må du forvente nogle dages ekspeditionstid før recepten er effektueret.