Når du kommer i klinikken, skal du scanne dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret ved indgangen til klinikken. Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteværelset se, hvornår det er din tur.

Hvis du har:

  • leddegigt,
  • rygsøjlegigt eller
  • psoriasisgigt

bedes du udfylde DanBio spørgeskema hjemme fra eller på touch skærmen, som er placeret ved receptionen. Herefter tager du plads i ventearealet indtil lægen kalder dig ind til undersøgelse.

Ventetid

Vi tilstræber, at du kaldes ind til den aftalte tid, men der kan være forsinkelser. I tilfælde af ventetid, er du velkommen til at kontakte personalet i receptionen. 

Sygeplejekontoret

Hvis du skal tale med en sygeplejerske efter  undersøgelsen, vil lægen informere dig. Tag plads i venteværelset, hvor sygeplejersken henter dig.

Kontaktkort

Du vil få udleveret et kontaktkort med oplysning om vores telefontid, hvor du kan henvende dig til sygeplejerskerne ved forværring i din sygdom og spørgsmål til din medicin.

Kontrol i klinikken

Ved kontrol i klinikken vil du møde forskellige læger. Der vil altid være en speciallæge, som superviserer læger og sygeplejersker, når det er nødvendigt. Ved nogle sygdomme er der et fast lægeteam, hvor en overlæge og en yngre uddannelseslæge samarbejder om kontrollen.

Forberedelse til konsultation i klinikken (Led- og Bindevævssygdomme)