Urinsyregigt (Arthritis urica) kan være en kronisk sygdom, som viser sig som en betændelsestilstand i leddene, typisk storetå, ankler og knæ. Betændelsestilstanden opstår på grund af en ophobning af urinsyrekrystaller i leddene og huden. Urinsyre er et affaldsstof, som alle har i en vis mængde i blodet.

Det er hovedsageligt mænd som får urinsyregigt i alderen 30 - 60 år, men sygdommen forekommer også hos kvinder. Urinsyregigt ses hyppigere ved personer med forhøjet blodtryk og nedsat nyrefunktion.

De typiske tegn på urinsyregigt er anfaldsvise smerter, rødme og hævelser i leddene og små knuder i huden (tofi), samt feber.

Sådan foregår undersøgelse for urinsyregigt

For at få stillet diagnosen, kommer du igennem følgende:

  • Lægen undersøger dig ved at mærke på dine led og eventuelt scanne leddene med et ultralydsapparat.
  • Lægen tager væske ud fra leddet eller knuder (tofi) med en tynd nål.
  • Du får taget blodprøver / urinprøve og i nogle tilfælde røntgenbilleder.

Undersøgelserne foregår typisk i afdelingens klinik. Røntgenbilleder tages på billeddiagnostisk afdeling på et senere tidspunkt – du vil modtage brev om tiden. 

Sådan får du svar på dine undersøgelser

Ved undersøgelsen aftaler vi, hvordan du får svar på blodprøver og undersøgelser. Du kan få svar telefonisk, pr. brev eller ved kontrol i klinikken.

Blodprøve- og undersøgelsessvar bliver dagligt set af personalet i afdelingen, og du vil blive kontaktet, hvis der er behov for dette.

Ved dit første besøg i afdelingen, får du udleveret et kontaktkort med telefonnummer til afdelingens klinik. Du kan henvende dig til sygeplejerskerne vedrørende spørgsmål til din medicin og hvis der er forværring i din sygdom.

Vær opmærksom på, at der ikke gives svar på blodprøver og undersøgelser ved telefonisk henvendelse -Du kan se dine blodprøvesvar samt journal fra ambulant kontrol på www.sundhed.dk. Se eventuelt yderligere om blodprøvesvar under Praktisk Info.

Sådan behandles urinsyregigt

Når lægen har stillet diagnosen urinsyregigt vurderes det, hvilken behandling du skal have.

Behandlingsmulighederne er typisk:

  • Smertestillende medicin
  • Ledindsprøjtninger med binyrebarkhormon
  • Binyrebarkhormon som tabletbehandling
  • Allopurinol
  • Ændring af livsstil (kost og alkohol, vægttab og motion)

Du kan læse mere om behandlingerne under Patientvejledninger.

Kontrol af sygdommen

Det vil blive aftalt om du skal have taget blodprøver og kontrolleres i klinikken.

Mere information

Hvis du vil vide mere om urinsyregigt henvises til www.gigtforeningen.dk.