Psoriasisgigt (Psoriasisartrit) er en kronisk sygdom, som viser sig som en betændelsestilstand i leddene. Psoriasisgigt rammer typisk i tæerne og i de mellemste og yderste fingerled, men kan ramme andre led og sener. Betændelsestilstanden opstår på grund af en reaktion i immunforsvaret.

Både mænd og kvinder rammes af psoriasisgigt, typisk i 40 års alderen.

De typiske tegn på psoriasisgigt er smerter og evt. hævelser i enkelte led og sener, ”pølsefingre”/”pølsetæer”, smerter i ryg og bækken, psoriasis i hud og negle samt træthed.

Sådan foregår undersøgelse for psoriasisgigt

For at få stillet diagnosen, kommer du igennem følgende:

  • Lægen undersøger dig ved at mærke på dine led og eventuelt scanne leddene med et ultralydsapparat.
  • Du får taget blodprøver / urinprøve og røntgenbilleder.
  • Evt. MR-scanning

Undersøgelserne foregår typisk i afdelingens klinik. Røntgen- og scanningsbilleder tages på billeddiagnostisk afdeling på et senere tidspunkt – du vil modtage brev om tiden. 

Sådan får du svar på dine undersøgelser

Ved undersøgelsen aftaler vi, hvordan du får svar på blodprøver og undersøgelser. Du kan få svar telefonisk, pr. brev eller ved kontrol i klinikken.

Blodprøve- og undersøgelsessvar bliver dagligt set af personalet i afdelingen, og du vil blive kontaktet, hvis der er behov for dette.

Ved dit første besøg i afdelingen, får du udleveret et kontaktkort med telefonnummer til afdelingens klinik. Du kan henvende dig til sygeplejerskerne vedrørende spørgsmål til din medicin og hvis der er forværring i din sygdom.

Vær opmærksom på, at der ikke gives svar på blodprøver og undersøgelser ved telefonisk henvendelse -Du kan se dine blodprøvesvar samt journal fra ambulant kontrol på www.sundhed.dk. Se eventuelt yderligere information om blodprøvesvar under Praktisk Info.

Sådan behandles psoriasisgigt

Når lægen har stillet diagnosen psoriasisgigt vurderes det, hvilken behandling du skal have.

Behandlingsmulighederne er typisk:

  • Smertestillende medicin
  • Ledindsprøjtninger med binyrebarkhormon
  • Binyrebarkhormonsalve (psoriasis i huden)
  • Methotrexat
  • Biologisk medicin

Desuden tilbydes du en samtale med en sygeplejerske lidt efter du har fået diagnosen. Samtalen vil tage udgangspunkt i, hvad du har behov for at tale om i forhold til din hverdag med sygdommen. Derudover vil du få vejledning i din medicinske behandling samt hvordan du skal reagere og håndtere symptomer fra sygdommen.

Du kan læse mere om behandlingerne under Patientvejledninger.

Kontrol af sygdommen

Du vil få taget blodprøver hver 4. – 10.uge og komme til kontrol i klinikken ved læger og sygeplejersker.

Mere information

Hvis du vil vide mere om psoriasisgigt henvises til www.gigtforeningen.dk og www.psoriasis.dk