Leddegigt (Reumatoid Artrit) er en kronisk sygdom, som viser sig som en betændelsestilstand i leddene. Leddegigt kan ramme alle led, men starter typisk i hænderne. Betændelsestilstanden opstår på grund af en reaktion i immunforsvaret.

Hvert år rammes ca. 1700 danskere af sygdommen. Det er hovedsageligt kvinder i alderen 30 – 60 år, som får leddegigt, men sygdommen forekommer også hos mænd samt yngre og ældre mennesker.

De typiske tegn på leddegigt er:

 • smerter
 • ledhævelse
 • stivhed i leddene og træthed

Sådan foregår undersøgelserne for leddegigt

For at få stillet diagnosen, kommer du igennem følgende:

 • Lægen undersøger dig ved at mærke på dine led og eventuelt scanne leddene med et ultralydsapparat.
 • Du får taget blodprøver / urinprøve og røntgenbilleder.

Undersøgelserne foregår typisk i afdelingens klinik og i enkelte tilfælde under indlæggelse i afdelingens sengeafsnit.

Røntgenbilleder tages i Røntgen og Skanning på et senere tidspunkt – du vil modtage brev om tiden. 

Sådan får du svar på dine undersøgelser

Ved undersøgelsen aftaler vi, hvordan du får svar på blodprøver og undersøgelser. Du kan få svar telefonisk, pr. brev eller ved kontrol i klinikken.

Blodprøve- og undersøgelsessvar bliver dagligt set af personalet i afdelingen, og du vil blive kontaktet, hvis der er behov for dette.

Ved dit første besøg i afdelingen, får du udleveret et kontaktkort med telefonnummer til afdelingens klinik. Du kan henvende dig til sygeplejerskerne vedrørende spørgsmål til din medicin og hvis der er forværring i din sygdom.

Vær opmærksom på, at der ikke gives svar på blodprøver og undersøgelser ved telefonisk henvendelse -Du kan se dine blodprøvesvar samt journal fra ambulant kontrol på www.sundhed.dk. Se eventuelt yderligere information om blodprøvesvar under Praktisk info.

Sådan behandles leddegigt

Når lægen har stillet diagnosen leddegigt vurderes det, hvilken behandling du skal have.

Behandlingsmulighederne er typisk:

 • Led indsprøjtninger med binyrebarkhormon
 • Methotrexat     
 • Biologisk medicin
 • Smertestillende medicin
 • Fysioterapi, hvor du vil få instruktion i øvelser og træning.
 • Ergoterapi, hvor du vil få instruktion i øvelser for hænderne og vurdering af dit behov for hjælperedskaber.

Desuden tilbydes du en samtale med en sygeplejerske lidt efter du har fået diagnosen. Samtalen vil tage udgangspunkt i, hvad du har behov for at tale om i forhold til din hverdag med sygdommen. Derudover vil du få vejledning i din medicinske behandling samt hvordan du skal reagere og håndtere symptomer fra sygdommen.

Du kan læse mere om behandlingerne under Patientvejledninger.

Kontrol af sygdommen

Du vil få taget blodprøver hver 4. – 10.uge og kommer til kontrol i klinikken ved læger og sygeplejersker.

Mere information

Hvis du vil vide mere om leddegigt henvises til www.gigtforeningen.dk