Led- og Bindevævssygdomme Klinik

Telefonnummer, mailadresse og andre kontaktoplysninger

Led- og Bindevævssygdomme Sengeafsnit

Telefonnummer, mailadresse og andre kontaktoplysninger

Led- og Bindevævssygdomme Forskning

Telefonnummer, mailadresse og andre kontaktoplysninger

Sådan melder du afbud

Hvis du er forhindret i at komme til en aftale

Afdelingsledelsen

Navn og kontaktoplysninger på cheflæge, chefsygeplejerske og klinisk lærestolsprofessor