Corona-vaccination

Vi får for øjeblikket rigtigt mange henvendelser vedrørende COVID-19 vaccination.

Mange spørger om de er i den særlige gruppe 5, som man er i gang med at vaccinere. Gruppen er stor og udpeges af regionerne ud fra de elektroniske journaler og indmeldes til Statens Serum Institut.

For vores afdeling er det hovedsagligt patienter med særlige bindevævssygdomme og patienter i immundæmpende medicinsk behandling, herunder de biologiske lægemidler, Prednisolon over 7,5 mg dagligt og Methotrexat på 25 mg ugentligt.

Disse patienter er i øget risiko og vil blive indkaldt i e-Boks i perioden frem til maj 2021. Man starter med de ældste. Afdelingen er ikke involveret i processen.

Vi anbefaler, at du bliver vaccineret. Du kan fortsætter med din vanlige medicin uden pause.

Patienter i Led- og Bindevævssygdomme

Vigtig information til dig, der er patient i Led- og Bindevævs-sygdomme:

På grund af covid-situationen, er vi nødsaget til at aflyse og flytte nogle ambulante kontroltider, som ikke vedrører akutte og førlighedstruede patienter. Vi tilstræber, at flere af de patienter, som får aflyst og flyttet deres kontroltid, bliver ringet op af en læge.

Hvis du har tid til behandling på afdelingen, hvor du får medicin i blodåren, så skal du stadig komme som aftalt.

Du kan stadig afhente biologisk medicin i klinikken, men vi beder dig om kun at komme, hvis du mangler medicinen indenfor de kommende uger.

Du skal få taget dine blodprøver som planlagt.

Forholdsregler omkring coronavirus ved led- eller bindevævssygdom

  • Hvis du bliver syg med fx feber, hoste eller åndenød skal du holde op med at tage den medicin, som du får mod din led- eller bindevævssygdom. Dette gælder ved alle former for infektioner. Eneste undtagelse er prednisolon, som du ikke kan stoppe med uden kontakt til afdelingen.

Du skal dernæst tage kontakt til din egen læge, som vil vurdere, om du skal testes for coronavirus.   

  • Når du er rask, kan du genoptage behandlingen, evt. efter kontakt til afdelingen.
  • Vi anbefaler IKKE at stoppe med den immundæmpende medicin for at forebygge infektion, da du risikerer opblussen i sygdommen, hvilket også kan øge infektionsrisikoen.

I øvrigt henviser vi til myndighedernes fælles informationsside https://politi.dk/corona

Hør Annette, klinisk sygeplejespecialist på Led- og Bindevævssygdomme, fortælle om, hvordan du skal forholde dig til din immundæmpende behandling og blodprøver i denne corona-tid:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hør Line, udviklingsansvarlig sygeplejerske på Led- og Bindevævssygdomme, fortælle om vores anbefalinger til dig med en led- eller bindevævssygdom ift. genoptagelse af arbejde, uddannelse, institution og skole ifm. genåbningen af samfundet:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.