Sjøgren syndrom er en almindelig kronisk gigtsygdom, som opstår på grund af en reaktion i immunsystemet, hvor især kroppens kirtelfunktioner, tåre- og spytkirtler påvirkes. Sygdommen ses oftest i relation til leddegigt, systemisk lupus (SLE) og andre bindevævssygdomme, men kan også forekomme uden relation til andre sygdomme.

Sygdommen forekommer hovedsageligt hos kvinder og opstår typisk i alderen 40-60 år.

De typiske tegn på Sjøgrens syndrom er træthed, tørhed i øjne og mund, hævelse af spytkirtler, besvær med at tygge og synke mad, huller i tænderne, muskel og ledsmerter og kolde hvide fingre (Raynaud). Sygdommens symptomer varierer meget fra person til person.

Sådan foregår undersøgelserne for Sjøgren

For at få stillet diagnosen, kommer du igennem følgende:

  • Du bliver undersøgt af en læge.
  • Du får taget blodprøver / urinprøve.
  • Undersøgelse af spyt og tåreproduktion.
  • Evt. prøve (biopsi) fra spytkirtelvæv i læben

 Undersøgelserne foregår typisk i afdelingens ambulatorium, undtagen prøve fra læben, som foregår på en anden afdeling.

Sådan får du svar på dine undersøgelser

Ved undersøgelsen aftaler vi, hvordan du får svar på blodprøver og undersøgelser. Du kan få svar telefonisk, pr. brev eller ved kontrol i klinikken.

Blodprøve- og undersøgelsessvar bliver dagligt set af personalet i afdelingen, og du vil blive kontaktet, hvis der er behov for dette.

Ved dit første besøg i afdelingen, får du udleveret et kontaktkort med telefonnummer til afdelingens klinik. Du kan henvende dig til sygeplejerskerne vedrørende spørgsmål til din medicin og hvis der er forværring i din sygdom.

Vær opmærksom på, at der ikke gives svar på blodprøver og undersøgelser ved telefonisk henvendelse.

Du kan se dine blodprøvesvar samt journal fra ambulant kontrol på www.sundhed.dk. Se eventuelt yderligere om blodprøvesvar under Praktisk info.

Sådan behandles Sjøgren

Når lægen har stillet diagnosen Sjøgren vurderes det, hvilken behandling du skal have.

Behandlingsmulighederne er typisk:

  • Øjendråber og mundspray med kunstige tåre og spytvæsker
  • Pilokarpin
  • Evt. biologisk medicin
  • Hyppige tandlægekontroller anbefales

Kontrol af sygdommen

Det vil blive aftalt om du skal have taget blodprøver og kontrolleres i klinikken.

Mere information

Hvis du vil vide mere om Sjøgren henvises til www.gigtforeningen.dk og http://www.sjogrens-syndrom.dk/default.html.