Kæmpecellevaskulit er en almindelig bindevævssygdom, som opstår på grund af en reaktion i immunforsvaret, hvor blodgennemstrømningen i de store blodkar er nedsat.

Sygdommen kaldes også Arteritis Temporalis og Polymyalgi og forekommer enten hver for sig eller samlet.

Sygdommen forekommer oftest hos kvinder og typisk i 50-70 års alderen, men ses også hos mænd og ældre.   

De typiske tegn på Arteritis Temporalis er hovedpine, påvirkning af synet og tyggesmerter.

De typiske tegn på Polymyalgi er smerter i muskulaturen i nakke, skuldre og lår.

Feber og træthed forekommer ved begge sygdomme.

Sådan foregår undersøgelserne for kæmpecellevaskulit

For at få stillet diagnosen, kommer du igennem følgende:

  • Du bliver undersøgt af en læge.
  • Du får taget blodprøver / urinprøve og evt. røntgen og scanning.
  • Prøve (biopsi) fra blodåre i tindingen (ved tegn på Arteritis Temporalis)

Undersøgelserne foregår typisk i afdelingens klinik eller under indlæggelse i afdelingens sengeafsnit. Røntgenbilleder tages i Røntgen og Skanning på et senere tidspunkt – du vil modtage brev om tiden. 

Sådan behandles kæmpecellevaskulit

Når lægen har stillet diagnosen Kæmpecellevaskulit, vurderes det, hvilken behandling du skal have.

Behandlingsmulighederne er typisk:

  • Binyrebarkhormon som tabletbehandling

Du kan læse mere om behandlingerne under Patientvejledninger. 

Sådan får du svar på dine undersøgelser

Ved undersøgelsen aftaler vi, hvordan du får svar på blodprøver og undersøgelser. Du kan få svar telefonisk, pr. brev eller ved kontrol i klinikken.

Blodprøve- og undersøgelsessvar bliver dagligt set af personalet i afdelingen, og du vil blive kontaktet, hvis der er behov for dette.

Ved dit første besøg i afdelingen, får du udleveret et kontaktkort med telefonnummer til afdelingens klinik. Du kan henvende dig til sygeplejerskerne vedrørende spørgsmål til din medicin, og hvis der er forværring i din sygdom.

Vær opmærksom på, at der ikke gives svar på blodprøver og undersøgelser ved telefonisk henvendelse - Du kan se dine blodprøvesvar samt journal fra ambulant kontrol på www.sundhed.dk. Se eventuelt yderligere om blodprøvesvar under Praktisk Info.

Kontrol af sygdommen

Det vil blive aftalt, om du skal have taget blodprøver mellem kontroller i klinikken.

Mere information

Hvis du vil vide mere om kæmpecellevaskulit henvises til www.gigtforeningen.dk