Hvis du ønsker at ændre eller aflyse en aftale, skal du skrive til os fra din e-Boks eller borger.dk for at sikre, at din e-mail bliver sendt via en sikker forbindelse.

Almindelig e-mail er ikke et sikkert medie, og udenforstående kan, på ulovlig vis, sikre sig adgang til informationen.

Vær venligst opmærksom på, at e-mail kun bruges ved korte simple beskeder. 
Ønsker du en dialog om selve behandlingsforløbet, beder vi dig kontakte afdelingen telefonisk. Det gør du bedst ved at ringe til den kontaktperson, du har fået i forbindelse med første besøg. Men du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte afsnittet eller klinikken, du skal komme eller har været på.