Graviditet

  • I følger scanninger og undersøgelser som øvrige gravide.
  • I vil som udgangspunkt have den samme jordemoder til alle jordemoderundersøgelser, men møder også de andre jordemødre i teamet.
  • Alle graviditetsundersøgelser foregår i Aarhus Jordemoderpraksis
  • I kan kontakte jeres team, hvis der opstår komplikationer i graviditeten, hvor du har behov for akut vurdering og hjælp.

Fødsel

  • Ring til jeres jordemoderteam, når fødslen er i gang.
  • Jordemoderen vurderer sammen med jer, hvornår det er tid til at mødes på Fødeafsnittet eller kommer evt. hjem til jer og foretager en vurdering.
  • Jordemoderen varetager hele fødslen fra start til slut - uanset om I vælger at føde på Fødeafsnittet eller ønsker en hjemmefødsel. 

I de få tilfælde, hvor der opstår sammenfald af fødsler, vil det være jordemødre fra Fødeafsnittet, der træder til.

Barsel

  • Tager I hjem fra Fødeafsnittet 4-6 timer efter fødslen, besøger en af jordemødrene fra teamet jer derhjemme dagen efter.
  • Kontrollen i Efterfødselsklinikken (3. dagen) varetages ligeledes af en af jordemødrene fra teamet.

Team 1

Vagttelefon: 78 45 36 96 eller 78 45 36 97

Team 2

Vagttelefon: 78 45 36 98 eller 78 45 36 99