Graviditet

  • I følger scanninger og undersøgelser som øvrige gravide.
  • I vil møde de 3 jordemødre i teamet på skift til jordemoderundersøgelserne, så I får mødt dem alle inden fødslen.
  • Alle graviditetsundersøgelser foregår i Aarhus Jordemoderpraksis.
  • Førstegangsfødende tilbydes fødsels- og forældreforberedelse. Dette vil handle om fødslen, amning, det nyfødte barn og den første tid som nybagt familie. I bliver forberedt, så I kan gå ambulant hjem fra fødegangen 4-6 timer efter fødslen, hvis dette ønskes.
  • I kan kontakte jeres team, hvis der opstår komplikationer i graviditeten, hvor der er behov for akut vurdering og hjælp.

Fødsel

  • Ring til jeres jordemoderteam, når fødslen er i gang.
  • Jordemoderen vurderer sammen med jer, hvornår det er tid til at mødes på Fødeafsnittet. Jordemoderen har også mulighed for at komme hjem til jer og foretage en vurdering.
  • Jordemoderen varetager hele fødslen fra start til slut - uanset om I vælger at føde på Fødeafsnittet eller ønsker en hjemmefødsel.

I de få tilfælde hvor der opstår sammenfald af fødsler, vil det være jordemødre fra Fødeafsnittet, der træder til.

Barsel

  • Hvis I som førstegangsfødende føder hjemme eller tager ambulant hjem fra Fødeafsnittet 4-6 timer efter fødslen, vil en af jordemødrene fra teamet besøge jer derhjemme dagen efter. Jordemoderen kommer atter ud i hjemmet 2-3 dage efter fødslen, hvor Efterfødselspakken (hælblodsprøven (PKU), hørescreening mm.) bliver lavet. Der vil desuden være mulighed for at tage direkte kontakt til barselspersonale døgnet rundt ved evt. behov.
  • For de øvrige fødende foregår Efterfødselspakken i Efterfødselsklinikken på AUH 2-3 dage efter fødslen og varetages ligeledes af en af jordemødrene fra teamet.

Tilmelding til Kendt Jordemoderordning

Jo tidligere i graviditeten du ansøger om plads i Kendt Jordemoderordning, desto større er muligheden for at få tildelt plads.

Kontakt sekretariatet i Jordemoderpraksis, Olof Palmes Allé via vores kontaktoplysninger herunder.

Jordemoderpraksis, Olof Palmes Allé

Telefon

78 45 36 70

Telefontid 

Mandag-fredag: Kl. 09.00-11.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)