Læge i samtale med kvinde

Her kan du/I få et overblik over nogle af de tilbud, du/I måske kommer til at drøfte med behandlerne i ambulatoriet.

Kommuner i Region Midtjylland

Klik dig ind på din/jeres kommune og se hvilke tilbud, de har til børn og familier

Andre organisationer

Mødrehjælpen 
Rådgivning og støtte til gravide og familier.

Projekt BRUS
Samtaletilbud til børn og unge (0-25 år), der vokser op i familier med rusmiddelproblemer.