Om graviditet, fødsel og tiden efter ...

sst.dk  
Sundhedsstyrelsens anbefalinger til dig, der er gravid (tobak, alkohol etc.).

sundhed.dk  
Sundhedsportalen: om alkohol og graviditet og det at være gravid som sådan. 

trygmedbarn.dk  
Videoer og gode råd om graviditet, fødsel og de første 3 måneder efter fødslen (flere sprog).
Siden er udgivet i et samarbejde mellem Trygfonden og Jordemoderforeningen.

fogf.dk (forældre og fødsel)
Forening, der søger at skabe gode vilkår for familier.
Siden rummer gode råd om den første tid derhjemme, barnets søvn,amning etc. 

Om alkohol

alkolinjen.dk  
Anonym rådgivning om alkoholproblemer.
Professionelle rådgivere vejleder
Rådgivningen er lavet i et samarbejde mellem Alkohol&Samfund og Sundhedsstyrelsen.

lidt for meget.dk  
Test dit alkoholforbrug og stil spørgsmål til en professionel rådgiver.
Siden er lavet i et samarbejde mellem Horsens Kommune og Center for Socialt Udsatte. 

Om afhængighedskabende medicin og rusmidler

misbrugsportalen.dk 
Rådgivning og chatmulighed omkring misbrug (medicin, rusmidler).
Har flere tilbud til såvel rusmiddelafhængige som pårørende.
Siden er lavet af en social non-profit organisation.

netstof.dk 
Rådgivning og chatmulighed omkring misbrug (alkohol/hash/stoffer).  
Mulighed for at stille spørgsmål til professionelle rådgivere.
Siden er lavet i et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Center for Digital Pædagogik.

Projekt BRUS
Samtaletilbud til børn og unge (0-25 år), der vokser op i familier med rusmiddelproblemer - også alkohol.
Et tilbud i 11 midtjyske kommuner.

stofinfo.sst.dk
Viden omkring rusmidler og misbrug.
Sundhedsstyrelsen står bag siden.
 

Om børn, når forældre har et overforbrug

tuba.dk  
Rådgivning og chatmulighed. Hvordan er det at vokse op som barn i familier, hvor forældrene er afhængige (medicin/alkohol/rusmidler), oplysende materiale, videoer etc.
Tuba er en selvstændig organisation under Blå Kors Danmark.