Samtale med børnelæge og psykolog

Umiddelbart efter fødslen observerer og behandler fødsels- og børnelæger dig og dit barn (komplikationer, smerter, abstinenser etc.). Efter udskrivelsen følger sundhedsplejersken op med besøg i hjemmet.

Derhjemme - hvordan støtte barnet?

  • Vær opmærksom på barnets signaler (overfølsomhed for lyde, irritabilitet etc.).
  • Tro på egen rolle som forælder, men erkend også behovet for hjælp, hvis tingene ikke går, som de skal.
  • Sig ja tak til hjælp fra støttepersoner omkring dig/jer (forældre, søskende etc.)
  • Søg råd og vejledning hos sundhedsplejersken.

Undersøgelser af barnet de første leveår

Et børneteam (børnelæge og psykolog) indkalder barnet til undersøgelse, hvis der er behov for opfølgning. 

Børneteamet hører organisatorisk under Børn og Unge, AUH (beliggende ved indgang D3), hvorfor undersøgelser vil foregå her (se det brev du får om undersøgelsen).

Børneundersøgelse  
Opfølgning ved børnelæge og psykolog i børneteamet i Børn og Unge, AUH