Fakta om centret

Præsentation af center og målgruppe.

Viden om trofoblastsygdomme

Læs om trofoblastsygdom, sygdomstyper og behandling.

Henvisning og kontakt

Sådan henviser du en patient.
Sådan kommer du i kontakt med centret.

Patientforløb

Skitsering af registrering, behandling og opfølgning.

Vejledninger

Patientinformationer og kliniske retningslinier.

Forskning

Læs om aktuel forskning i centret.

Personale og teams

Mød vores personale og tværfaglige samarbejdspartnere.