Fakta om afdelingen

Hvad laver vi? Hvem er vi? Hvem samarbejder vi med?

Dansk Center for Trofoblastsygdomme 

Information om afdelingens nationale center for behandling af kvinder med mola/trofoblastsygdom.

Kvalitet og patientsikkerhed

Faglighed og menneskelighed. Fælles indsats på patientens præmisser.

Forskning og udvikling

Hvad optager os? Hvad vil vi gerne blive klogere på?

Samarbejde

Teamwork og tværfaglighed. Kolleger og fællesskab.

Jobsøgende

En god ansøgning for os er ... Vær med til at præge udviklingen i afdelingen.

Uddannelsessøgende

Mød din uddannelsesansvarlige. 

Read about us in English 

Visit our English homepage.