Velkommen til at læse denne første og dermed helt specielle udgave af en årsrapport fra vores afdeling, Kvindesygdomme og Fødsler, AUH. Rapporten er skabt ud fra input fra - og pletvise nedslag i - vores fælles praksis i 2020.

Vi ser den som en første i en række, hvor patienter, pårørende, samarbejdspartnere, ansatte eller bare interesserede kan følge med i, hvordan vi fagligt og organisatorisk arbejder på at skabe optimale behandlingstilbud, et rart miljø og en afdeling, hvor kvalitet, sikkerhed, relationer og atmosfære er i fokus. I 2020 kiggede 21750 unikke patienter inden for hos os.

Kontakt os på  auh.kvindesygdomme@rm.dk, hvis du som læser gerne vil høre nærmere eller bidrage med nogle input til næste års rapport ...

 

Jannie Dalby Salvig                Jeanette Ziska
     Ledende overlæge                 Chefjordemoder 

Coronavirus, RM 50x28.pngCOVID-19 - fælles front og formidling af faseskift

11. marts 2020 blev skelsættende i det danske samfund - og også for os, ja sundhedsvæsenet som sådan - Danmark blev ramt af en pandemi. Vi rykkede sammen, mødtes i "kommandocentret" næsten dagligt: håndterede restriktioner, aflyste operationer, udlånte personale til COVID-enhederne, omsatte COVID-19-retningslinier fra Sundhedsstyrelsen og eget hus til mere eller minde forståelige bud til alle ansatte: nu gælder .... Knap var blækket tørt, før nye bud om forandring lød. 

Da vi ikke mere måtte rykke sammen - sådan helt bogstaveligt - gav det et skub til udvidet hjemmearbejde, oprettelse af nye arbejdsstationer, digitale møde- og konferencerum, lokal podeklinik og masser af hygiejniske hotspots med sprit, masker etc..Vi og vores patienter måtte lade sig pode og bære maske, og pårørende indimellem følge med i en skanning eller samtale face-time fra P-pladsen uden for afdelingen.

Skilletegn - atom - ikon.pngSUNDHED OG BEHANDLING

Patient i seng RM 50x28.png2020 i tal

Kvindesygdomme

 • 10742 unikke ptt. (heraf 3162 akutte)
 • 14736 ambulante besøg (heraf 4426 akutte)
 • 1764 dagkirugiske besøg
 • 2139 indlæggelser (liggetid gn.sn. 2,1 dag)
 • 16 sengepladser
 • 9114 telefon-/12 E-mail-konsultationer
 • 346 endoskopier
 • 3395 kirurgiske indgreb/operationer
  • 748 (klinik)
  • 1309 (dagkirurgi)
  • 1338 (OP)

Træ.jpg

Målet er i midlerne, som træet er i frøet (M.Gandhi)

Patient i seng RM 50x28.pngAmbulant kikkertundersøgelse af livmoderen - et nyt tilbud

Hidtil har vores patienter skullet være fuldt bedøvede til denne undersøgelse. Nogle af undersøgelserne (hysteroskopierne) foretages nu ambulant i Klinik for Kvindesygdomme.

Vi er i fuld gang med en spørgeskemaundersøgelse: Hvordan oplever patienterne dette nye tilbud? Føler de sig godt forberedte, hvad med smerter etc.? Ligeledes vurderer personalet også det nye tilbud fra et fagligt perspektiv. 

Patient i seng RM 50x28.pngFortæl os, hvordan du har det som patient

Endometriose- og kræftteamet har for alvor været i gang med at implementere nye elektroniske spørgeskemaer, som gør, at patienterne hjemmefra kan fortælle om deres symptomer og gener. Svarene modtager teamsene direkte i journalen. De vurderer ud fra disse: skal vi se patienten til kontrol, skal vi ringe patienten op, eller kan patienten springe over den ellers planlagte kontrol?

Dette gør, at patienter undgår den lange transporttid fra Rødding, Skagen eller Skjern, ligesom personalet - ud fra svarene - får et overblik over sygdomsbilledet over tid. Der er også - i samarbejde med AmbuFlex og andre gynækologiske afdelinger - udarbejdet redskaber, der kvalificerer de ambulante møder, idet patienterne her kan redegøre for aktuelle behov og bekymringer før deres fremmøde i klinikken.

Patient i seng RM 50x28.pngMød ekspertisen et sted - bliv guidet i dt forløb

Indtil nu har opdelingen i afdelinger ofte styret patientens vej gennem systemet. Men nu har vi samlet eksperterne om og med patienten i stedet:

 • I Klinik for Bækkenbundslidelser møder patienten urologer, mave-tarmkirurger, fysioterapeuter, sexologer og gynækologer, der i fællesskab bidrager til behandling af patienten.
 • Til operationer og konferencer mødes vi flerfagligt på tværs af afdelinger for at give patienten det bedste behandlingstilbud.
 • I forhold til patienter, der har kræft, har vi i 2020 suppleret med en koordinatorfunktion, der guider og støtter patienten gennem hele  behandlingsforløbet og agerer bindeled til det flerfaglige felt.
  4 gynækologiske sygeplejersker deles om denne funtion - i tæt dialog med teamets specialister og sekretærgruppe.

Barsel RM 50x28.png2020 i tal

Graviditet, fødsel, barsel

 • 11008 unikke ptt. (heraf 4104 akutte)
 • 71556 ambulante besøg (heraf 8904 akutte)
 • 6254 indlæggelser (liggetid gn.sn. 2,5 dag)
 • 40 sengepladser (5 grav. + 35 barsel/familie)
 • 12 fødelejer
 • 20150 telefon-/1241 E-mail-/14 video-konsultationer
 • 7527 kirurgiske indgreb/operationer

 

 • 5046 nye verdensborgere så dagens lys
  Mest populære ankomstdag var onsdag
  Mest populære ankomsttid på døgnet var kl. 11-12
 • 78 var tvillingepar
 • 176 præsenterede sig med numsen først (underkrop)

Barsel RM 50x28.png2020 i procenter

Fødsler og forløb af fødsel

 • 4996 fødsler i alt (heraf 20 på Samsø)
 • 98 hjemmefødsler
 • 986 kejsersnit
 • 1440 fødte ambulant (tog hjem inden for 6 timer efter fødslen)
 • 52% førstegangsfødende/47,5% flergangsfødende 
 • 15% fik sat deres fødsel i gang (gået over tid)
 •   7% blev forløst ved kop
 • 28% fik epidural smertebehandling
 • 1,2% fik en episiotomi (snit i mellemkødet)
 • 50% fik en bristning (se talmateriale ift. grad og suturering)
 • Udførte kejsersnit: 5% planlagte, 5% akut før og 8% akut under fødsel

ultralydsskanning.jpg

Skanning, RM 50x28.png2020 i tal

Scanning af gravide maver

 • 5526 UL-skanninger - 1. trimester
 • 5142 UL-skanninger - 2. trimester
 • 3000 UL-skanninger - vægt/vand/flow (ofte gravide med diabetes)
 • 3819 UL-skanninger - føtalmediciner (komplicerede graviditeter, prøvetagning etc.)

Barsel RM 50x28.pngBørneboom qua COVID-19-nedlukket - en skrøne?

Nedlukket gav ikke flere fødsler sidst på året i 2020. Vores mest travle fødselsmåned var stadig august, lig tidligere år. Vi ser det samme mønster for 2021.

Baby.png

Flyttekasser, RM 50x28.png Flytning og finish - nye rammer for gravide

I sensommeren 2020 flyttede Jordemoderpraksis, Team for sårbare gravide og Familieambulatoriet, RM fra Olof Palmes Allé 49 op i nr. 38 i nyrenoverede lokaler med bedre pladsforhold, herunder gruppe- og auditoriefaciliteter. En flytning krydret af mange tekniske udfordringer, som gav en del grå hår.

Jordemoderpraksis måtte samtidig - grundet COVID-19 - udtænke mange kreative, telefoniske og interaktive løsninger for at opretholde kontakten til og med de gravide og besvare de mange spørgsmål ift samme.  

Team for sårbare gravide og Familieambulatoriet opretholdt så vidt muligt deres tilbud på trods af krisen. Sidstnævne supplerede sine tilbud i Århus, Herning og Holstebro med et tilbud til gravide i Viborg.

Barsel RM 50x28.png"Frihed" som gravid og fødende (telemedicin)

Vi tilbyder telemedicin til gravide med komplicerede graviditeter. På den måde får de gravide færre ambulante fremmøder og undgår evt. at skulle være indlagt, ligesom deres undersøgelser kan foregå i én klinik i stedet for flere forskellige. De gravide føler sig medinddraget på en anden måde, ja empowered ift eget forløb.

Vi anvender telemedicinsk overvågning i eget hjem, ved kontroller i Jordemoderpraksis (f.eks. overbåren graviditet) eller Klinik for Gravide og under fødsler, hvor vi ønsker at skabe en bedre monitorering (f.eks. præmature fødsler (fødsler før tid) eller hos mødre med højt BMI). Anvendt under fødslen giver telemedicinsk overvågning større mulighed for at bevæge sig frit rundt som fødende.

Vi har i 2020 haft ca. 70 kvinder med et telemedicinsk forløb (eget hjem) og anvendt udstyret hos 800-1000 kvinder med enten overbårne graviditeter eller under deres fødsel.

Barsel RM 50x28.pngFødsel i underkrop - nuanceret information baner vejen

Vi har i 2020 haft et særligt fokus på at nuancere vores information om fordele og ulemper ved at planlægge vaginal fødsel eller kejsersnit i de tilfælde, hvor ens barn ligger med numsen nedad i fødselsvejen. En del af tilbuddet har været specifikke samtaler om fødsel i underkrop mellem det gravide par og erfaren supervisor.

Vi har oplevet, at flere gravide i kølvandet på denne information og dialog har ønsket at stile mod at føde vaginalt. Vaginal fødsel lykkedes for ca. halvdelen disse.

Livstræ - forældrepar - indvielse 2020.jpg

 

Et nyt tiltag i Afsnit for tab er vores mindetræ. Det er doneret af Lions Club og blev plantet i gårdhaven ud for enheden i 2020. Mange forældre er glade for at kunne hænge et lille minde om det barn, de har mistet.
Afsnit for Tab fylder 10 år i 2021, hvilket vi fejrer med en konference 30.08.21.

Tak til Lærkes forældre, som har lånt os billedet.

Barsel RM 50x28.pngLivet med - og efter - tab af barn

Desværre ender ikke alle graviditeter som ønsket. Afsnit for tab har i 2020 haft lidt flere forløb end tidligere år. 106 forældrepar har været indlagt. Hos 21 par er fosteret dødt i livmoderen. 39 kvinder har ansøgt om og fået en samrådsabort. 37 kvinder har aborteret (spontant/missed abortion) og 9 har født spontant inden uge 24. Vi har 2 pladser i enheden, så enkelte gange har vi måttet låne pladser andre steder i afdelingen.

Vi vil gerne udvikle vores tilbud og forsker inden for området. En ph.d.-studerende undersøger blandt andet, hvad det betyder for forældre at være indlagt i enheden, ligesom vi også kigger på livet efter tabet af et barn.

Kontakt klinisk specialist Dorte Hvidtjørn, hvis du gerne vil høre mere om afsnittet eller projekterne.

Skilletegn - atom - ikon.pngFORSKNING

Værktøjskasse RM 50x28.pngForskere og forskningsområder i 2020

Mød vores forskere og phD-studerende, se deres publikationer og bidrag på kongresser i ind- og udland (sidstnævnte blev lidt færre i år end vanligt pga COVID-19) ...

Aktuel forskning og projekter

Publikationer

Bidrag på kongresser

Forskere- og forskningsområder

PhD-studier  

Vores lærestolsprofessor Ole Mogensen er - sammen med kolleger og ledelse - i fuld gang med at beskrive forskningsstrategien for de kommende år.

Værktøjskasse RM 50x28.pngEndometriose og livskvalitet

3 forskere fra Aarhus Universitet har fået 45 mio kroner til at undersøge, hvordan sygdommen endometriose påvirker kvinders livskvalitet. Dette sker med basis i vores professor Axel Formans mangeårige arbejde med og forskning i sygdommen og dens følgevirkninger.

Projektet skal munde ud i udvikling af kliniske beslutningsværktøjer ift. behandling af kvinderne samt medvirke til at forebygge og sikre tidlig opsporing af sygdommen i almen praksis.

Projektet hedder

Projektleder: Videnskabelig koordinator, lektor og ph.d. Mette Nyegaard
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin

Patient i seng RM 50x28.pngI trygge hænder før og efter store kirurgiske indgreb

Vi har i samarbejde med Mave- og Tarmkirurgi afsluttet et ph.d. projekt om forberedelse til operation af patienter med kræft, der gennemgår store kirurgiske indgreb (såkaldt præhabilitering).

En national undersøgelse af betydningen af hurtigt at komme i gang igen efter en operation (postoperativ mobilisering) er afsluttet, og et samarbejde omkring valg af kirurgisk behandling til den ældre kvinde er igangsat, sidstnævnte sammen med Rigshospitalet. Resultater fra disse projekter bidrager alle til vores strategiske fokus på kvaliteten af den kirurgiske pleje og behandling, både før og efter operation.

Kontakt seniorforsker Lene Seibæk, hvis du gerne vil høre mere om undersøgelser og projekter.

Patient i seng RM 50x28.pngØget kendskab til patienters behov kvalificerer den psykosociale støtte

Vi har i samarbejde med Mave- og tarmkirurgi afsluttet et ph.d. projekt om opfølgning efter operation, med anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO). PRO anvendes til at få patientens behov og perspektiv tydeligere frem i konsultationen.

Til at kvalificere anvendelsen af PRO som dialogstøtte, er konceptet PROmunikation, altså kommunikation på baggrund af patientrapportrede oplysninger, udviklet i samarbejde med Kræftafdelingen, Mave- og tarmkirurgi og DEFACTUM (forsknings- og konsulenthus i Region Midtjylland).

PRO vil fremadrettet indgå i opfølgningen af færdigbehandlede kræftpatienter, både til screening og som dialogstøtte. Desuden er er samspillet mellem patient og pårørende ved langvarige behandlingsforløb for kræft undersøgt mhp på at kvalificere den psykosociale støtte til patient og familie.

Kontakt seniorforsker Lene Seibæk, hvis du gerne vil høre mere om projekterne.

Skanning, RM 50x28.pngGenetisk analyse og fosterdiagnostik

I Center for Fosterdiagnostik - vores videns- og forskningscenter forankret i føtalmedicin, antropologi og genetik – arbejder vi med projekter om bl.a. diagnostik før fødslen (prænatal diagnostik), metoder til forudsigelse og forebyggelse af graviditetskomplikationer under graviditeten samt undersøgelser af både gravides og fagprofessionelles holdninger og præferencer i forbindelse med dette.
Blandt meget andet offentliggjorde vi i 2020 vores første erfaringer med anvendelse af exom-sekventering i forbindelse med prænatal diagnostik. Exom-sekventering er en form for bred genetisk analyse, hvor man kan identificere årsagen til arvelige sygdomme hurtigere end før.

Vi bidrog også med interviews til det amerikanske tidsskrift The Atlantic, om det danske offentlige tilbud om fosterdiagnostiske undersøgelser i graviditeten.

Kontakt overlæge, ph.d. Puk Sandager, hvis du gerne vil høre mere om projekterne i centret.

Skanning, RM 50x28.pngKan man forudsige risikoen for at udvikle svær svangerskabsforgiftning?

 

Sammen med  Rigshospitalet, Herlev Hospital, Nordsjællands Hospital Hillerød, Hvidovre Hospital og Odense Universitetshospital har vi i Center for Føtalmedicin inviteret og inkluderet over 8300 gravide til deltagelse i projektet ”PRESIDE - PREeclampsia Screening In Denmark” i 2020.

Vi vil gerne undersøge, om det allerede tidligt i graviditeten er muligt at forudsige risikoen for udvikling af svær svangerskabsforgiftning (præeklampsi) senere i graviditeten.

Nyere internationale studier tyder på, at dette kan lade sig gøre ved at kombinere oplysninger om tidligere sygehistorie med måling af blodtryk, flow i livmoderens kar og biokemiske markører. Undersøgelserne åbner mulighed for at forebygge udvikling af svær svangerskabsforgiftning. Inkludering til projektet er afsluttet, og resultaterne er på vej.

Kontakt overlæge, ph.d. Puk Sandager, hvis du gerne vil høre mere om projektet.

Barsel RM 50x28.pngHvad betyder COVID-19 for fødende og nyfødte?

Fra den 22. april og frem til oktober 2020 har vi sammen med Kolding Sygehus indsamlet 1000 prøver fra mødre og børn til kohortestudiet ”Undersøgelse af betydningen af COVID-19 for fødende og det nyfødte barn”. Heldigvis var der meget få fødende, der havde været smittet med coronavirus. Blodprøverne er i gang med at blive undersøgt for antistoffer.

Da pandemien ikke er ovre, har vi fået lov at fortsætte indsamlingen af prøver fra de kvinder, som har været smittet med coronavirus på et tidspunkt i deres graviditet. Disse prøver vil vi kunne sammenligne med prøverne fra kohorten indsamlet i starten af epidemien.

Sideløbende med ovenstående er der blevet indsamlet prøver fra moderkager (placentae) både fra smittede og raske fødende. Disse undersøger vi for virusreceptorer. Alt for at gøre os klogere på om, og i givet fald hvordan virus indvirker på vores kroppe.

Tak til alle fødende og de jordemødre, der har indsamlet prøvematerialet.

Kontakt overlægerne, phd Lone Hvidman eller Rikke Bek Helmig for at høre mere om projektet.

Barsel RM 50x28.pngKvinder føder fortsat over hele verden - heldigvis

Og vi kan lære af det - og lære fra os. Vi henter og udveksler viden på virtuelle kongresser med andre jordemødre fra hele verden. I 2020 deltog vi i "Virtual International Day of the Midwife" (5. maj 2020) samt "The 15 th International Normal Labour and Birth Research Conference India" (2.-4. december 2020).

Nogle steder i verden er kvinder tvunget til at føde uden hjælp fra en jordemoder - herhjemme vælger nogle kvinder bevidst det offentlige tilbud fra! Rikke har været med til at undersøge, hvad der ligger bag dette valg, hvilket resulterede i nedenstående artikel:

Jørgensen C, Maimburg RD. Freebirth – når kvinder vælger aktivt at føde uden jordemoder. Tidsskrift for Jordemødre. 2020: 130 (1): 20-24.

Kontakt forskningsjordemoder Rikke D. Maimburg, hvis du gerne vil høre mere om igangvæende undersøgelser og projekter.

Skilletegn - atom - ikon.pngUDDANNELSE

Barsel RM 50x28.pngCTG-kurver - tydning og vurdering

Vi har i samarbejde med E-læringsenheden i Region Midt og MindMakers Aps udarbejdet en revideret udgave af det nationale e-læringsprogram i vurdering af CTG (CardioTocoGrafisk måling af fosterets hjerteaktion og veaktivitet). Kurset er tilgængeligt på Plan2Learn for jordemødre og læger fra 2021.

Programmet er suppleret med et lille undervisningsprogram i at Apgar-score barnet efter fødslen.

Apgar: pointsystem, som jordemødre og læger anvender til at vurdere det nyfødte barns tilstand efter fødslen.

Skilletegn - atom - ikon.pngKVALITET

Flueben RM 50x28.png2020 i tal

Kvalitet

 • 28 patientklager (0 førte til kritik pr. 01.01.21)
 • 48 patienterstatningssager (3 førte til erstatning pr. 01.01.21)
 • 108 utisigtede hændelser (1 alvorlig)
 • 241 nye/reviderede faglige retningslinier
 • 90% epikriser (sendt til egen læge inden for 2 hverdage)
 • 76% FMK (fælles medicinkort udfyldt - gn.sn.)
 • 90% kræftpakker (opfyldte inden for frist)

Marehalm.jpg

In true dialogue, both sides are willing to change (T. N. Hanh)

Flueben RM 50x28.pngUTH - et vue

Velkommen til nye sagsbehandlere i afdelingen. Afdelingslæge Katrine Dahl Pedersen og jordemodersupervisor Vibeke Visti har taget over i henholdsvis gynækologi og obstetrik.

Antal utilsigtede hændelser i Kvindesygdomme og Fødsler i årene 2011-20

Antal UTH 2011-20 i Kvindesygdomme og Fødsler

Grad af alvorlighed, 2020

UTH 2020 - Kvindesygdomme og Fødsler - grad af alvorlighed

Rapportører blandt faggrupperne 2020

UTH fordelt på faggruppe - Kvindesygdomme og Fødsler AUH

 

I 2020 har vi været med til at teste en ny rapportskabelon i Styrelsen for Patientsikkerhed. Skabelonen skal være med til at gøre det lettere at rapportere sager - både for sundhedspersoner, men også patienter og pårørende. 12 patienter og pårørende har bibragt os deres oplevelse via en UTH - tak for det. Disse har en speciel betydning for os. 

Vi har skullet straksafrapportere alle COVID-relaterede hændelser - heldigvis havde vi kun få i starten af pandemien.

Flueben RM 50x28.pngGode ud-data kræver gode ind-data

Siden en ny registreringsform (LPR 3) så dagens lys i februar 2019, har vi kæmpet med sikker dataoverførsel ift de kliniske databaser, så vores reelle kliniske kvalitet har ikke rigtigt kunne måles. Vi forventer bedring i 2021.

Ventetiden har vi brugt til at arbejde med

 • forbedring af egen registreringskvalitet (kodningslister, tværfagligt teamsamarbejde, kodningshjælp fra studerende etc.)
 • udnævnelse af nye EPJ- og registreringsansvarlige på tværs af afdelingen
 • systematisering af arbejdet med fejllister.
 • påklædning af databaseansvarlige ift. egne datatræk etc.
 • oprettelse af ny komplikationsdatabase.
 • oprettelse af styringsmæssig dataprofil til afdelingen.

Barsel RM 50x28.pngIgangsættelse af fødsel - sammenhæng i forløbet

En tværfaglig arbejdsgruppe (jordemødre og læger) har gennemgået vores forløb for gravide, der får sat deres fødsel i gang. 

Gruppen har udviklet en ny informationspjece til fødende samt nye faglige retningslinier, herunder en forløbsbeskrivelse og et flowchart. Arbejdet fortsætter i 2021 med fokus på mere tydelige retningslinier for igangsættelse (ppmed), herunder om det skal foregå ambulant eller under indlæggelse samt ”drejebog” for samtalen med den gravide (fælles beslutningstagning som ramme).

Barsel RM 50x28.pngKejsersnit (sectio) - et kig på egen praksis

På Fødeafsnittet har afsnitsledelsen lavet audit på i alt 19 akutte sectioforløb – grad 1, 2 og 3. Overordnet fandt de, at de gennemgåede sectioforløb var udført på relevant indikation og med relevant meldegrad, samt at tidsrammerne var overholdt (fra melding til udførelse).
Nogle af de væsentligste faglige læringspunkter var 

 • God idé at anvende partogrammet som støtte til at skabe overblik, når der laves status under forløbet.
 • Vigtigt at sikre god registrering af veer – evt. ved anvendelse af trykkateter i livmoderen (intrauterint trykkateter).
 • Indikation for sectio bør konfereres med speciallæge.
 • Ved pH >7,0 og fravær af obstetrisk katastrofe (løsning, ruptur mm), da bør sectio som hovedregel meldes som grad 2 og ikke grad 1.

Grad 1: ønsket forløsning inden for 10 min.
Grad 2: ønsket forløsning inden for 30 min.
Grad 3: ønsket forløsning inden for 60 min.

Skilletegn - atom - ikon.pngUDVIKLING OG INNOVATION

Lysende pære RM 50x28.pngNye farvande - at dele og udveksle viden

Jordemødre på Samsø har fået mulighed for rotations-/delestilling, hvor de  jobber både på Samsø og på Grønland (3 måneder/gang i Illuliassat). Læger og sygeplejersker fra det gynækologiske speciale har været en aktiv del af COVID-19-beredskabet på AUH. Det er givende fagligt og kollegialt men samtidig også udfordrende at bevæge sig på tværs af kontekster og i nye områder. Alle er trådt til ude som hjemme for at løse opgaven bedst muligt. 

Teaming up med andre specialer

Merete Hein - overlæge i Familieambulatoriet - har haft en 3 måneders ansættelse i psykiatrien på AUH for at efteruddanne sig samt networke i det psyko-obstetriske krydsfelt. Det har for hende været vældig givende at få et større kendskab til psykiatriske patienter, blive opdateret på udredning og sygdomspatologi samt indgå i et psykiatrisk team (psykiatere, psykiatriske sygeplejersker, psykologer). Hun tager megen læring med hjem (psykisk syge gravide/efterfødselsdepressioner), men har også lært fra sig "overthere" ift graviditet og fødsel.

Aktivitet.jpg

Action without vision is only passing time, vision without action is merely day dreaming, but vision with action can change the world (N. Mandela)

Lysende pære RM 50x28.pngForbedringsarbejde - stuegange og status

Sommeren 2020 bragte 4 nyuddannede forbedringsagenter i afdelingen (2 læger, 1 jordemoder og 1 sygeplejerske færdiggjorde deres uddannelsesforløb i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed).  

Vinnie og Anne-Marie har sammen med Afsnit for Kvindesygdomme arbejdet på at udvikle stuegangsstrukturen i sengeafsnittet til glæde for både patienter og personale, såvel tids-, indholds- som ikke mindst samarbejdsmæssigt.

Maria og Jette har arbejdet på at udvikle et skema, der kan danne basis for en fælles tværfaglig status på fødselsforløb - læger og jordemødre imellem. Specielt forløb, hvor progressionen i forløbet er træg ...

Lysende pære RM 50x28.pngFremtid og digitalisering

Vi er del af en national arbejdsgruppe, der i 2020 særligt har arbejdet med at vurdere nyt telemedicinsk udstyr. Sammen med Center for Telemedicin og SundhedsIT i Region Midt kigger vi også på udvikling af nye digitale løsninger til overførsel af data.

En national elektronisk vandrejournal til gravide er undervejs.

Lysende pære RM 50x28.pngNyt hjemmesidelayout og let adgang til vejledninger

Alle gamle papirvejledninger om behandlinger er gjort webbaserede i 2020, så patienter og personale let kan tilgå via mobil eller PC - og printe ud, hvis dette ønskes. Sproget er blevet mere konkret og brugerrettet, og vi har reduceret antallet af vejledninger, så du mere kan se dit forløb under et. 

Flere af vores forløb - både ift graviditet og godartet sygdom i underlivet - er blevet suppleret med en app-baseret patientforløbsguide, der hjælper patienter med løbende info under deres forløb, og hvor patienter også løbende kan stille os spørgsmål.

Hvis du har gjort en erfaring under dit forløb hos os, som andre kvinder og partnere kan lære noget af så send vores webredaktør et skriv, billede, podcast eller en video.

Skilletegn - atom - ikon.pngSAMFUND OG BÆREDYGTIGHED

Kloden, RM 50x28.pngAt lytte til brugernes perspektiv

Udforskning og inddragelse af dette har været omdrejningspunktet i et ph.d. projekt om deltagelse i HPV-vaccination og screening for livmoderhalskræft, med fokus på etniske minoriteter. Projektet er gennemført i samarbejde med Afdelingen for Folkeundersøgelser i Region Midtjylland.

Resultaterne har vakt stor interesse. Vi er nu i tæt samarbejde med Aarhus kommune i gang med at forberede et nyt projekt med skolebaseret HPV-vaccination.

Vi har desuden undersøgt brugernes perspektiv ift patient-centreret organisering af højt specialiserede behandlingsforløb, samt i forhold til kvinder i fertilitetsbehandling og deres oplevelse af at medvirke til at træffe beslutninger om behandling. Resultater fra disse undersøgelser bidrager til at forbedre samarbejdet mellem patient, familier og behandlere.

Kontakt seniorforsker Lene Seibæk, hvis du gerne vil høre mere om projekterne.

Kloden, RM 50x28.pngGravides trivsel på arbejdspladsen

I 2020 opstartede et tværfagligt projekt om gravides trivsel på arbejdspladsen. Projektet er et samarbejde mellem Kvindesygdomme og Fødsler, Arbejdsmedicinsk Klinik AUH og DEFACTUM (forsknings- og konsulenthus RM).

Vi har indtil nu udført et litteratur-review og en spørgeskemaundersøgelse i Region Midtjylland - en kvalitativ undersøgelse, der forventes publiceret primo 2021. Vi starter to nye studier op i 2021 med arbejdsmiljømæssige jordemoderbesøg på både private og offentlige arbejdspladser.

Pernille Pedersen et al. (Pubmed-abstract maj 2020). Associations between work environment, health status and sick leave among pregnant employees

Lauridsen JB, Maimburg RD. Arbejdsliv, graviditet og sygemelding.
Tidsskrift for Jordemødre 2020: 130 (5): 20-23.

Kontakt forskningsleder Rikke D. Maimburg, hvis du gerne vil høre mere om undersøgelser og projekt.

Kloden, RM 50x28.pngVælg klogt - mere er ikke altid bedre ...

"Vælg Klogt er et tæt samarbejde mellem læger og patienter, hvor vi bygger på et fundament af faglighed og ser nye perspektiver. Når det lykkes, skaber vi varige forandringer og mere kvalitet.”

Sådan siger Susanne Axelsen, som ud over at være overlæge i Klinik for Bækkenbundslidelser er blevet projektleder for "Vælg Klogt", et nyt nationalt tiltag, der kigger på, om vi nogle steder "overbehandler". Ville det være klogere at flytte ressourcerne et andet sted hen både for patienter og personale? Noget af det, der sættes lup på er forbrug af medicin, "fysisk" vurdering ved narkoselæge før mindre operationer etc.

Læs mere om projektet, som har fysisk base i Region Midt og samarbejder tæt med foreningen Danske Patienter.

Skilletegn - atom - ikon.pngARBEJDSMILJØ OG PERSONALE

Medarbejdere - studerende RM 50x28.png2020 i tal

Personale

 • 369 medarbejdere (332 fuldtidsstillinger)
 • 2 faglige fyraftensmøder
 • 4 tværfaglige introduktioner
 • 322 forstyrrende e-mails - mindst ... (IT/EPJ - op- og nedluk etc.)

Vi er en blandet flok af læger, jordemødre, sonografer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, sekretærer, AC´ere, flexjobbere, socialrådgivere + en enkelt diætist.

Videoudstyr konferencen KOF.jpg

Vi kunne pludselig konferere via skærme.
O
g se "ordentlige" billeder på storskærm ...

Medarbejdere - studerende RM 50x28.pngAt have erfaring - at være erfaren

I 2020 blev det mere og mere tydeligt, at et generationsskifte påvirker opgaveløsningen i afdelingen, både inden for faggrupper og specialområder men også konkret hverdagen på gulvet i afsnit og klinikker. 

Mangeårige medarbejdere takkede af, og det gav flere opgaver til tilbageblevne erfarne: introduktion, oplæring, support og deling af ansvar med nye kolleger. Omvendt nye friske pust, der pustede liv i, hvorfor er det nu lige, vi gør sådan og sådan, men som også samtidig ret hurtigt måtte tage ansvar i deres nye funktioner. Oplevet opbrud gør også ofte, at kolleger vælger at tage springet til noget nyt, dette var også en følge, vi så.  

Vi bringer alle erfaringer ind i en praksis, men det kræver meget at være erfaren inden for et område, så at sige at være handlingsparat i alle situationer, fordi det bare naturligt er blevet del af ens væren ... Vi vil fortsat være i gang med denne fælles udvikling og deling af kompetencer i 2021.

Medarbejdere - studerende RM 50x28.pngTeaming up omkring tasterne

I efteråret satte alle afdelingens lægesekretærer og afdelingsledelsen hinanden stævne på bedste coronavis. Dette for at danne nye teams og mere samarbejde omkring opgaveløsningen på tværs. Idéerne blomstrede og et par arbejdsgange og ansvarsområder blev ændret "på stedet". Derudover nød alle at være sammen på tværs. Enigheden og glæden var stor i forhold til at imødese en ny fælles temadag i 2021 samt få udvidet det tværfaglige samspil med sygeplejersker, jordemødre og læger.

Medarbejdere - studerende RM 50x28.pngTeamtræning - hands on - handlingsorienteret

Fødeeafsnittet har i 2020 afholdt teamtræning for alle jordemødre, læger og SOSA´er med funktion på afsnittet i håndtering af kramper under svangerskab (eklampsi), fødsel af barn i underkrop og genoplivning af nyfødt.

Træningen rummede også en workshop i psykologisk sikkerhed, hvor alle arbejdede med timeouts, defusing og morgenkonference. I alt 131 jordemødre, læger og SOSA´er deltog i teamtræningen, der blev afviklet over 7 dage, hvilket i sig selv krævede et større logistisk og ressourcemæssigt regnestykke.

Evalueringen fra deltagerne var meget positiv. Teamtræning afvikles igen i efteråret 2021.

Medarbejdere - studerende RM 50x28.pngDefusing og debriefing - "at være" i det svære

Vi har en mangeårig traditon for at samles umiddelbart efter svære forløb - hvad skete der, og hvordan har vi det lige nu som personale (såkaldt defusing). Nærmeste leder indbyder derefter til opsamlende debriefinger af ca. 1 times varighed, hvor alle involverede gennemgår det skete.

Eksempelvis gennemgår Fødeafsnittet komplicerede fødselsforløb med fokus på at opnå læring for organisationen og for de enkelte personalemedlemmer. I 2020 har Fødeeafsnittet afholdt 18 debriefinger. Det er vores erfaring, at disse seancer er af stor værdi for såvel de enkelte deltagere som for organisationen. En række ændringer i afdelingen har afsæt i læringen fra debriefingerne.

Skilletegn - atom - ikon.pngNÆSTE ÅR

Højttaler RM 50x28.pngRammer, roller og råderum

Vi håber, COVID-19-pandemien raser ud, og at vaccinerne slipper os "fri". Vi glæder os til igen at kunne komme "tættere" på vores patienter og mødes med samarbejdspartnere samt skrue op for de behandlinger, der er blevet udskudt pga epidemien. Men også i forhold til igen at kunne udvikle os "sammen" i fælles fora.

Vi vil gerne styrke teamsamarbejdet og tværfagligheden i det, vi gør og tænker. Forske i og udvikle vores fag, kompetencer og hinanden. Vi drømmer om at få midler til at løfte vores fysiske look og højne pladsen og æstetikken til glæde for patienter, pårørende og os selv.

Højttaler RM 50x28.pngUnder arbejde i 2021

 • Arbejde med strategier og mål ift visionen "hele livet i de bedste hænder" - gennem teammøder og fælles ledelsesudvikling
 • Afsøge muligheden for flere fødsels-/barselspladser og øge samarbejdet om pladser på tværs af regionen (vi flytter meget rundt, men vil gerne skabe mere ro for patienter og personale).
 • Arbejde med forløb og overgange for patienter in- som eksternt - ikke mindst hvad operationskapacitet og nye centre (føtal, reproduktione etc.) angår.
 • Sikre at et nyt lokalt forskningsråd kommer godt fra start.

Højttaler RM 50x28.pngMåske ku´ vi - det håber vi i hvert fald

 • Samle hele afdelingen til en fælles faglig konference/fest (om COVID19-situationen tillader dette).