Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital tilbyder basis- og højtspecialiseret kræftbehandling for såvel regionens som uden-regionale patienter. Årligt henvises omkring 10.000 patienter til behandling i Kræftafdelingen, hvilket genererer i alt ca. 128.000 ambulante besøg.

Alle behandlinger drøftes og planlægges i et multidiciplinært set-up via et aktivt samarbejde mellem forskellige specialer, således at der udover onkologi deltager relevante kirurgiske afdelinger samt patologisk og radiologisk afdelinger. Disse højtspecialiserede teams har omfattende erfaring med diagnosticering og behandling af kræft. 

Kræftafdelingens Stråleklinik inkluderer 11 lineære acceleratorer udstyret med on-board billeddannelse og andre relevante faciliteter. Stråleklinikken har CT, MRI og PET/CT scannere dedikeret til planlægning af strålebehandlingen. I alt udføres godt 55.000 strålebehandlinger årligt. 2 af acceleratorerne er fysisk placerede i Herning.

Kræftafdelingens 2 sengeafsnit, med i alt 32 normerede senge, genererer 10.000 sengedage årligt.

De 4 ambulante klinikker håndterer årligt i omegnen af 25.000 medicinske behandlinger, inklusiv kemoterapi, biologisk targeteret terapi og immunterapi.

Enhed for Lindrende Behandling, der er et palliativt team med stor udgående aktivitet, er ligeledes en fuldt integreret del af Kræftafdelingen.

Kræftafdelingen deltager i et stort antal nationale og internationale kliniske forsøg og forskningsprojekter, og har desuden et fagligt og forskningsmæssigt samarbejde med Dansk Center for Partikelterapi.

Kræftafdelingen har ca. 600 ansatte.