Læringscenteret er en enhed under Kræftafdelingen, AUH. Centeret tilbyder træning i tilrettelæggelse og udførelse af strålebehandling ved hjælp af anonymiserede kliniske patientdata.

I læringscenteret udbydes undervisning for landsdækkende uddannelsesforløb og klinisk uddannelses for personale ansat under Kræftafdelingen.

En 3D accelerator og et IT-laboratorium giver mulighed for at lære om stråleterapi. Her kombineres teoretisk læring og klinisk uddannelse.