VidenskabKFE afholder hvert andet år et videnskabeligt møde. Mødet afholdes som et endagsmøde en lørdag omkring 1. marts.

Det videnskabelige årsmøde omhandler dels specifikke forskningsområder og dels mere generelle forskningsrelaterede emner med deltagelse af læger, fysikere og videnskabelige medarbejdere samt repræsentanter fra øvrige personalegrupper ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Derudover inviteres repræsentanter fra samarbejdende onkologiske afdelinger i Vejle, Herning, Odense og Aalborg.

Alle udgifter i forbindelse med det videnskabelige årsmøde afholdes af KFE.

Næste møde er den 26. marts 2022.

Program  |  Tilmeldingsformular


Tidligere års emner

2018
 • De gode viljer er til stede ...
  Rammer og vilkår for klinisk kræftforskning på AUH og i Danmark anno 2018
 • Immunterapi
2016
 • Prioritering eller kaos?
 • Hallmarks of cancer: The next generation
2014
 • Ældre og cancer
 • Cancerbehandling om 10 år
2013
 • Nye behandlinger på vej
 • Partikelterapi
2011
 • Hvad vil forme vores hverdag det kommende år? - seneste nyt fra diagnoseområderne
 • Vilkår for klinisk forskning i Danmark nu og i fremtiden
2010 
 • Hvad vil forme vores hverdag det kommende år? - seneste nyt fra diagnoseområderne
 • Nye kræftlægemidler - tid til refleksion?
2009
 • Hvad vil forme vores hverdag det kommende år? - seneste nyt fra diagnoseområderne
 • Det sidste håb - kræftbehandling i udlandet?
2008
 • Hvad vil forme vores hverdag det kommende år? - seneste nyt fra diagnoseområderne
 • Religiøsitet blandt patienter og behandlere 
2007
 • Hvad vil forme vores hverdag de kommende år?
  • Den medicinske udvikling
  • Den stråleterapeutiske udvikling
 • Etiske dilemmaer i nutidens kræftbehandling
2006
 • Etablering af Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling
 • Palliative Enhed
 • Prostatacancer
2005
 • Øvre gastrointestinale tumorer
 • Biologisk målrettet medicinsk kræftbehandling
 • Tro, håb og helbredelse
2004
 • 10 års jubilæum
 • Hovedemne: KFE og Onkologisk Afdeling D gennem 10 år med gennemgang af:
 • Sarkomer
 • Maligne melanomer
 • Mammacancer
 • Hypoksi og strålebehandling
 • Gastrointestinal cancer
 • Hoved/halscancer
 • Blærecancer
 • Psyko-onkologi
 • Nyrecancer
 • Prostatacancer
 • CNS-tumorer
 • Gynækologisk cancer
 • Stråleinduceret morbiditet
 • Palliativ Enhed
 • Lungecancer
 • Testiscancer
 • Stereotaktisk strålebehandling
2003
 • Nye behandlingsindikationer ved tumorer i gastrointestinal-kanalen
 • Kost og kræft
 • Klinisk anvendt molekylær onkologi
2002
 • Lungecancer - hvorledes forbedres indsatsen?
 • Mænd og kræft
 • Rehabilitering
2001
 • Stereotaktisk strålebehandling - foreløbige resultater og perspektiver
 • Oplevelser og holdninger ved læge-patientsamtalen/videnskabelige forsøg
 • Ovariecancer