Klinisk Forsknings Enhed (KFE) har siden 1994 stået for at opstarte og koordinere hovedparten af de kliniske forsøg, som gennemføres i samarbejde med Kræftafdelingens investigatorer, kliniske personale, hjælpeafdelinger og eksterne samarbejdspartnere. Kræftafdelingen har løbende omkring 130 kræftforsøg i gang, hvoraf ca. 40 er åbne for inklusion af patienter.

Alle projekter skal overholde lovgivningen og kvalitetskrav, herunder ”Good Clinical Practice” (GCP). Vi medvirker desuden til at sikre de deltagende patienter en fyldestgørende information om det aktuelle behandlingsforsøg.

Alle undersøgelser, der ønskes iværksat, vurderes i afdelingens prioriteringsråd for at sikre både den videnskabelige kvalitet, og at afdelingen har kapacitet til at gennemføre projekterne. KFE varetager også kvalitetssikring af afdelingens standard og eksperimentelle behandlinger og udvikler styringsredskaber og databaser i forhold til de kliniske forskningsprojekter.

I KFE’s protokol- og behandlingsoversigt kan du se alle behandlinger og åbne forskningsprojekter.

Du kan læse mere om os i KFE-beskrivelsen, som findes i boksen til højre.

Klinisk Forsknings Enhed - KFE
Kræftafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Indg. C, Plan 1, Krydspkt. C108
8200 Aarhus N
Find os på kort

Telefon 7845 4872 / 4873

Mere om KFE

Hent en komplet beskrivelse af KFE med detaljeret gennemgang af organisation, arbejdsprocesser mm.

KFE-beskrivelsen.pdf
Revideret januar 2022.