Medlemmer i gruppen

Oversygeplejerske, formand

Kliniske sygeplejespecialister i Kræftafdelingen og Enhed for Lindrende Behandling

Rehabiliteringskoordinator

Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske

Leder af Læringscentret 

Gruppens opgaver og arbejdsmetoder

På baggrund af ny viden, nye krav, ændrede sygeplejemæssige og behandlingsmæssige problemstillinger, at:

  • Diskutere viden, ideer, holdninger, konsekvenser osv. som kan influere på kommende strategier
  • Prioritere, koordinere og fastlægge strategier for uddannelse, kompetenceudvikling, udvikling af sygeplejen og forskningsaktiviteter i samarbejde med afdelingssygeplejerskerne.
  • Iværksætte, vejlede, implementere og evaluere udviklingsprojekter i samarbejde med afdelingssygeplejersker og relevante medarbejdere.

På gruppens møder diskuteres og forberedes forslag til udviklingsinitiativer og/eller strategioplæg til fællesmøder med afdelingssygeplejerskerne

Paraplyprojekter

Siden 2005 har vi i Kræftafdelingen organiseret udviklings- og praksisforskningsprojekter i 3-årige "Paraplyprojekter" med et fælles overordnet tema.

Projektlederne af paraplyprojekterne og vejlederne i de enkelte projekter under paraplyen er sygeplejerskerne i Enheden for sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF).

Artikel: Olsen, Pia Riis & Hølge-Hazelton, Bibi. Under samme paraply. Fag&Forskning, 01. 2018.

Følgende rapport og bøger er publiceret som resultat af disse paraplyprojekter:

Aktionsforskningsprojekt hos mennesker med hjernetumor, 2013-2015

Mennesker med hjernetumor og deres familier er særligt sårbare. De har i høj grad behov for social støtte fra deres sociale netværk.
Denne rapport beskriver hele processen og resultaterne fra aktionsforskningsprojektet, hvor Kræftafdelingen udviklede og implementerede tilbuddet med Personlige Netværksmøder til disse patienter og deres familier.

 

Aktionsforskning 5.png

 

Aktionsforskningsprojekt hos mennesker med hjernetumor, 2013-2015