Om anvendelse af SSRF ved EPoS

 

SSRF er udviklet på baggrund af en kombination af forskningslitteratur på området, klinisk erfaring og anvisninger fra psykolog Christian Møller Pedersen, tidl. leder af Center for Selvmordsforskning, Aarhus Universitetshospital. SSRF har efterfølgende vist sig at være et brugbart klinisk instrument i forhold til at identificere og begrænse selvmordsadfærd hos deltagere i forskningsprojekter ved EPoS, men instrumentet er ikke videnskabeligt valideret i sin helhed.

Neden for ses forslag til, hvornår SSRF kan anvendes. EPoS fraskriver sig al ansvar i den konkrete forvaltning af SSRF uden for eget regi, men vil som udgangspunkt understøtte brugen af SSRF ved andre forskningsinstitutioner. I fald SSRF anvendes i tilpasset form bedes henvisning til original udgaven medtages (se nederst på denne side).

 

Procedure for brug af SSRF ved EPoS

For forskningsprojekter der indebærer direkte kontakt til deltagerne telefonisk eller ansigt-til-ansigt, udarbejdes en procedure for screening af deltagere, hvor vi vurderer, at der kan være tale om  selvmordsrisiko. Vi sigter mod at inddrage mindst et item, der direkte forholder sig til selvmordsadfærd i alle  studier fra EPoS, der indebærer direkte kontakt til deltageren. I projekter hvor BDI II indgår, kontaktes for eksempel deltagere der scorer 2 eller 3 på item 9, som er vist nedenfor:

 

BDI II, item 9.

 

 

 

 

0

Jeg har ikke nogen tanker om at tage livet af mig selv.

 

1

Jeg har tanker om at tage livet af mig selv, men jeg ville ikke føre dem ud i livet.

 

2

Jeg kunne godt tænke mig at tage livet af mig selv.

 

3

Jeg ville tage livet af mig selv, hvis jeg fik chancen.

 

 

 

I projekter hvor BDI ikke indgår inkluderes enten et tilsvarende spørgsmål angående selvmordsadfærd eller der udvikles en fremgangsmåde, hvor en deltager der kan være i risiko for selvmord kan identificeres på anden vis.

Ved forhøjet selvmordsrisiko jf. ovenstående skal der ringes til deltageren. Opkald ved forøget selvmordsrisiko skal foretages af den projektansvarlige psykolog fra afdelingen, og der skal altid være mindst en anden til stede, der kan hjælpe til, hvis der er behov for det.

Henvendelse til Maja O’Connor (maja@psy.au.dk) for yderligere information om udvikling og anvendelse af SSRF bedes ske før instrumentet tages i brug.

EPoS vil gerne benytte lejligheden til at takke Christian Møller Pedersen for hans hjælp med udviklingen af SSRF.

 

SSRF 

 

SSRF. Copyright © Enhed for Psykoonkologi og sundhedspsykologi (EPoS), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Af Maja O´Conner, Eva Rames Nissen, Nina Staugaard og Ingeborg Farver-Vestergaard, 2015. For yderligere information om anvendelse af SSRF kontaktes Maja O´Conner (maja@psy.au.dk).