Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS) er en forskningsenhed med tilknytning til Kræftafdelingen ved Aarhus Universitetshospital. Forskningsenheden er oprettet i samarbejde med Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Enheden er fysisk placeret i Universitetsparken, Bartholins Allé 9, bygning 1340, 2. sal, 8000 Aarhus C.


Forskningsenhedens opgaver

Forskningsenhedens opgave er at forske i psykologiske og sociale aspekter ved kræftsygdomme og kræftbehandling. Enhedens forskning fokuserer særligt på følgende områder:

1) Konsekvenser af kræft og kræftbehandling i form af bivirkninger og senfølger. Denne forskning koncentrerer sig overordnet om sygdommen og behandlingens betydning for livskvalitet og om årsager til en række hyppigt forekommende problemer blandt kræftpatienter og kræftoverlevere: depression, post-traumatisk stress, kognitive vanskeligheder, angst for tilbagefald, smerter og søvnproblemer.

2) Psykosociale faktorers eventuelle betydning for komplikationer og prognose ved kræftsygdom. Denne forskning har bl.a. undersøgt betydningen af stress for omfanget af infektioner blandt kræftpatienter. Andre projekter undersøger omfanget af og mulige forklaringer på kognitive vanskeligheder, dvs. koncentrations- og hukommelsesbesvær, blandt kræftpatienter. I andre projekter undersøges psykologiske og sociale forholds eventuelle betydning for tilbagefald og overlevelse.

3) Relationen mellem sundhedspersonale og patient. En række forskningsprojekter har fokuseret på kvaliteten af personalets kommunikation og dennes betydning for patienttilfredshed og patienters håndtering af sygdom og behandling.

4) Udvikling og afprøvning af potentielt omkostningseffektive psykosociale interventionsformer til håndtering af ovennævnte faktorer. En række forskningsprojekter afprøver virkningen af forskellige psykologiske behandlingsteknikker, f.eks. mindfulness-baserede behandlinger, visualisering og kognitiv træning, på psykiske og fysiske symptomer blandt kræftpatienter og kræftoverlevere. 

Se mere her om igangværende forskningsprogrammer.

Samarbejdspartnere

Psykosocial kræftforskning er en tværfaglig opgave, og EPoS er en tværfaglig og tværvidenskabelig forskningsenhed som samarbejder med en række danske og udenlandske fagfolk og forskningsinstitutioner. 

Klik her for at se en liste over samarbejdspartnere

Andre opgaver

Medarbejdere ved EPoS varetager desuden en række undervisnings- og formidlingsopgaver, bl.a. for psykologistuderende, lægestuderende, sundhedspersonale og andre interesserede.