et kan være svært at være pårørende til en alvorligt syg, som er i sit eget hjem. Som pårørende vil du tit være følelsesmæssigt belastet og ked af det samtidig med, at du har mange praktiske gøremål. Du kan opleve et stort ansvar, som du kan føle dig ladt alene med.

Derfor har Enhed for Lindrende Behandling også fokus på pårørende, fordi vi ved, at det er hårdt at være pårørende til en alvorligt syg.

I forløbet vil vi inddrage den viden, erfaring og vurdering, som du har som pårørende, for at kunne skabe de bedst mulige rammer for et godt forløb i hjemmet. Vi ser dig som en aktiv og vigtig deltager i forløbet, og ønsker med vores indsats at støtte dig til at kunne magte situationen.

Du kan som pårørende altid henvende dig til os, og vi kan tilbyde dig en støttende samtale alene uden den syge er med. Ved denne samtale er der fokus på, hvordan du har det som pårørende.

Sorg

Vi har lavet en pjece om sorg, som du kan læse herunder:

Sorg.pdf