Vi samarbejder med din egen læge, hjemmesygeplejersken og hospitalet.

I Enhed for Lindrende Behandling har vi ikke mulighed for at komme på hjemmebesøg med kort varsel. Hvis du er derhjemme og får behov for hjælp med det samme, skal du derfor kontakte hjemmesygeplejerske eller din egen læge, som har mulighed for at tilse dig.