Når du er blevet henvist til Enhed for Lindrende Behandling vil du i løbet af få dage blive kontaktet med henblik på en samtale med en sygeplejerske og en læge fra tea­met.

Samtalen kan foregå:

  • i dit eget hjem
  • i lokalerne hos Enhed for Lindrende Behandling
  • på hospitalsafdeling, hvis du er indlagt

Ved samtalen tager vi udgangspunkt i, hvordan du oplever din situation. For at vi kan hjælpe dig bedst muligt, er det vigtigt at du fortæller om dine erfaringer og din opfattelse af, hvilken hjælp du har brug for.

Vi vil sammen med dig lægge en plan for, hvordan vi bedst hjælper dig og din familie fremover.

Det vil være en god idé at have familie eller en anden nærtstående person med til samtalen.

Ved afslutningen på den første samtale, aftaler vi, hvordan den næste kontakt med Enhed for Lindrende Behandling skal foregå.

Det kan være:

  • Telefonisk kontakt
  • Møde i dit eget hjem
  • Møde i Enhed for Lindrende Behandling
  • Tilsyn under hospitalsindlæggelse