Enhed for Lindrende Behandling

Enhed for Lindrende Behandling er et tværfagligt team, som organisatorisk hører under Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Vi varetager, koordinerer og supervi­serer den lindrende indsats til patienter med komplicerede palliative problemstillin­ger.

Målet er i samarbejde med primær- og sekundærsektoren at bedre betingelserne for, at det uhelbredeligt syge menneske og dennes familie kan opnå bedst mulig kvalitet i livet.

Indsatsen retter sig mod såvel fysiske, psykiske, sociale som eksistentielle aspekter.

Enhed for Lindrende Behandling har 3 sengepladser på Kræftafdelingen, Sengeafsnit 2.  

Opgaver varetaget af Enhed for Lindrende Behandling:

  • At optimere og koordinere den palliative indsats til patienter med komplicerede palliative problemstillinger i enten ambulant regi, under kortvarig indlæggelse eller i patientens eget hjem. Denne indsats sker i samarbejde med patientens egen læge og hjemmeplejen.
  • At foretage tilsyn på andre sygehusafdelinger.
  • At rådgive praktiserende læger, sygehusafdelinger og hjemmeplejen i såvel konkrete som generelle problemstillinger i forbindelse med den palliative indsats overfor uhelbredeligt syge mennesker.
  • At udvikle den palliative indsats. Forskning og udvikling varetages af Udviklingsenheden i Enhed for Lindrende Behandling.
  • At tilbyde undervisning til andre brugere i sundhedsvæsenet.