Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi (EKO) fungerer som et særskilt afsnit med delbudget indenfor Kræftafdelingen, AUH og Aarhus Universitet.

EKO’s formål er at forbedre behandlingen af kræft i tæt samarbejde med klinikken. Der fokuseres primært på behandling af brystkræft, hoved-hals kræft samt kræft i hud og endetarm.

Udvikling af strålebehandling er en væsentlig del af EKO’s arbejde og det sker i tæt samarbejde med Kræftafdelingen på AUH, andre kræftafdelinger i Danmark samt Dansk Center for Partikelterapi (DCPT). EKO har mange internationale kontakter og samarbejdspartnere.

EKO foretager eksperimentelle laboratorieundersøgelser, eksperimentelt klinisk arbejde inkl. dyreforsøg samt fungerer som datacenter og sekretariat for en lang række kliniske projekter og nationale databaser.

Endelig deltager EKO sammen med Kræftafdelingen og Aarhus Universitet i undervisningen af kommende læger såvel som uddannelsen af speciallæger.

EKO har tilknyttet 3 professorer, 3 kliniske professorer, 3 kliniske lektorer, 2 sekretærer, 1 datamedarbejder og ca. 10 bionanalytikere, dyrepassere og serviceassistenter samt en række fondslønnet videnskabeligt personale inkl. ph.d.-studerende.