Diagnoseansvarlige læger i Kræftafdelingen

De diagnoseansvarlige læger i Kræftafdelingen, inddelt efter diagnoser og kontaktmuligheder i dagstid.

Enhed for Lindrende Behandling

Lindrende pleje og behandling

Optimal symptomlindring de sidste levedøgn

Visitationsretningslinjer

For praktiserende læge

Henvisninger af patienter

Klinisk Forsknings Enhed

Klinisk kræftforskningsenhed

Protokol- og behandlingsoversigt

Information til patienter

Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS)

Aktuelle forskningsprogrammer

Kontaktoplysninger

Dine muligheder som sygeplejerske

Introduktion til afdelingen

Kurser og videreuddannelses muligheder

Uddannelse

Grunduddannelse

Videreuddannelse af læger