Diagnoseansvarlige læger i Kræftafdelingen

De diagnoseansvarlige læger i Kræftafdelingen, inddelt efter diagnoser og kontaktmuligheder i dagstid.

Enhed for Lindrende Behandling

Lindrende pleje og behandling

Optimal symptomlindring de sidste levedøgn

Visitationsretningslinjer

 

Eksperimentel Klinisk Onkologi

Eksperimentelle laboratorieundersøgelser

Eksperimentel klinisk arbejde

Dataregistering og bearbejdning

 

Forskning

Forskningsområder

Forskningscenteret CIRRO

Nationalt og Internationalt samarbejde

 

For praktiserende læge

Henvisninger af patienter

Akutte indlæggelser

Senfølger ved Hoved halskræft

 

Klinisk Forsknings Enhed

Klinisk kræftforskningsenhed

Protokol- og behandlingsoversigt

Information til patienter

 

Læringscenteret

Undervisningslokaler

Læring ved hjælp af virtual reality

 

Nøgletal for kræftafdelingen

Nøgletal

Organisering

 

Medicinsk Fysik

Strålingsdosimetri

 

Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPOS)

Forskning i psykologiske og sociale aspekter ved kræftsygdom og kræftbehandling

 

Sygepleje, Udvikling, Uddannelse og Forskning (SUUF)

Sygeplejemæssig udviklingsintiativer og stategier

Forskning i kræftsygepleje

 

Uddannelse

Grunduddannelse

Introduktion af sygeplejersker

Videreuddannelse af læger