Når du er du pårørende til et menneske, der er i behandling på Kræftafdelingen, er det vigtigt for os, at du føler dig velkommen og tryg. Vi tilstræber derfor et tæt samarbejde med dig, hvor du i overensstemmelse med din næres ønsker, bliver medinddraget i behandlingsforløbet.

Som pårørende er det ofte dig, der skal varetage og holde styr på de mange praktiske ting i en hverdag, der er blevet påvirket af sygdommen og behandlingsforløbet. Det kan være belastende samtidigt med, at du skal rumme dine egne følelser og tanker.

Du er altid velkommen til at henvende dig til personalet på Kræftafdelingen med spørgsmål, undren og bekymringer.